Henkilöstö

Kemian tiedekasvatuksen koordinaattori

tutkimusavustaja

Tiedekasvatuksen yleiskoordinaattori

tutkimusavustaja

Bio- ja ympäristötieteiden tiedekasvatuksen koordinaattori

tutkimusavustaja

Fysiikan tiedekasvatuksen koordinaattori

FM, koordinaattori

Kemian tiedekasvatuksen koordinaattori

tutkimusavustaja

Hallinnollinen avustaminen

FM, suunnittelija