Kemianluokka Gadolinin kauden 2019-2020 kokeelliset työt

Kemianluokka Gadolinin toiminnan yksi keskeisimmistä tavoitteista lasten ja nuorten tiedeinnostamisen ohella on kemian opetuksen tutkimus. Tutkimuksessa keskitytään uusien pedogisten innovaatioiden ja työohjeiden tieteelliseen kehittämiseen. Opintovierailuilla sekä kehitystyössämme keskitymme kolmeen teemaan:

  1. Arkipäivän kemia
  2. Kestävä kemia ja kehitys
  3. Moderni teknologia

Toiminnallisten opintokäyntien ohjelma voi koostua seuraavista kolmesta komponentista: kokeellinen työskentely Gadolinissa, molekyylimallinnus tietokoneluokassa, molekyyligastronomiaa luokkahuoneessa ja kemian tutkimukseen ja tutkijoihin tutustuminen.

Alla olevassa taulukossa on listattuna Kemianluokka Gadolinissa kaudella 2019-2020 tarjolla olevat kokeelliset työt. Näitä töitä ja teemoja kehitetään koko kauden ajan minkä jälkeen valmiit työohjeet siirretään materiaalipankkiin. Työohjeet ovat vapaasti käytettävissä kemian opetukseen työturvallisuus hyvin huomioiden. 

 

TYÖ TEEMA AVAINSANAT KESTO
Biomuovia mikrossa Kestävä kemia ja kehitys Muovit – Kierrätys – Ympäristö – Kestävä kemia – Polymeerit - Tärkkelys 30 min
Hiilidioksidikuplat Kestävä kemia ja kehitys Kaasut - Olomuodon muutokset - Pintajännitys 20-30 min
Ilmaa vai heliumia? Arkipäivän kemia

Kaasut - Ilmakehä - Arkipäivän kemia

30 min
Molekyylimallinnus Moderni teknologia Mallinnus - Simulaatio 30 - 45 min
Muovia maidosta Kestävä kemia ja kehitys Arkikemia – Proteiinit – Denaturoituminen – Polymeerit – Happamuus 30 min
Mustikkatrio Arkipäivän kemia Molekyyligastronomia - Happamuus - Indikaattorit 60 min
Sokerisateenkaaret Arkipäivän kemia Tiheys – Paino – Tutkimuksellisuus – Liukeneminen 30 min
Tussikromatografia Arkipäivän kemia Liukoisuus - kromatografia - taide ja tiede 30 min

Värikästä kemiaa

Arkipäivän kemia Happamuus - Indikaattorit - Arkipäivän kemia 30 min
Öljyonnettomuus Kestävä kemia ja kehitys Öljy – Vesi - Ympäristökemia – Simulaatio - Tutkimuksellisuus 30 min 

 

TYÖ TEEMA AVAINSANAT KESTO
Alumiinista alunaa Kestävä kemia ja kehitys Metallit – Kierrätys – Ympäristö – Kestävä kemia – Kiderakenne - Suola 60 - 90 min
Kasvihuoneongelma Moderni teknologia Valon aallonpituus - Emissio - Absorbtio - Spektrofotometria - Klorofylli 60 - 120 min
Kasvien väriaineiden uuttaminen Kestävä kemia ja kehitys Poolisuus – Liukoisuus – Uutto – Kasvien väriaineet – Tutkimuksellisuus 75 – 90 min
Kuivajääsorbetti Arkipäivän kemia

Molekyyligastronomia – Olomuodonmuutos – Seos

45 min 
Mahamysteeri Arkipäivän kemia Rasvat - Proteiinit - Hiilihydraatit 45-60 min
Metallien jännitesarja Moderni teknologia Metallien jännitesarja – Hapettuminen – Pelkistyminen – Reaktionopeus – Kaasu – Paine – Kuvaaja – Korroosio – Tutkimuksellisuus 45-60 min
Mikä on terveellinen rasva? Arkipäivän kemia Arkikemia - Rasvat - Ravinto - Terveellisyys - Hapettuminen - Kaksoissidos - Tyydyttyneisyys  120 min
Molekyylimallinnus Moderni teknologia Mallinnus - Simulaatio 30 - 60 min
Nestetyppijäätelö Arkipäivän kemia Molekyyligastronomia - Arjen kemia – Olomuodonmuutos – Seos 45 min
Närästyslääkkeen neutralointikapasiteetti  Arkipäivän kemia pH - Neutralointi - Lääkeaineet 30-60 min
Sipseissäkö rasvaa?  Arkipäivän kemia Arkikemia - Rasvat- Ravinto - Terveellisyys - Tislaus 120 min
Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella  Moderni teknologia Pitoisuus - Spektrofotometria - Metallit 60 min
Tuntemattomien aineiden salapoliisityö Kestävä kemia ja kehitys Kemiallinen reaktio - Sakkakoe - Ionit - Kvalitatiivinen analyysi 60 min
Veden laadun tutkiminen Kestävä kemia ja kehitys pH,  Pitoisuus, Veden kovuus 60-120 min

 

TYÖ TEEMA AVAINSANAT KESTO KURSSI
Antibioottisynteesi Arkipäivän kemia Lääkekemia - Sulfatiatsoli - Antibiootit – Aihiolääke - Syntetisointi - Refluksointi - Imusuodatus 190 min

KE2, KE3

Etanolin hapettuminen Arkipäivän kemia Hapettuminen – Metabolia – Alkoholi – Hopeapeili 60 min KE3

Hii­li­voi­ma ja hap­pa­mat sa­teet 

Kestävä kemia ja kehitys pH - Mittausautomaatio -Tutkimuskellisuus 90 min KE3, KE4
Kasvien piilotetut väriaineet Arkipäivän kemia Ohutkerroskromatografia - Poolisuus - TLC 60 min KE1, KE2

Kas­vien vä­riai­nei­den uut­ta­mi­nen

Kestävä kemia ja kehitys

Poolisuus – Liukoisuus – Uutto – Kasvien väriaineet – Tutkimuksellisuus

75 – 90 min KE1
Kupariaspirinaatin valmistus Arkipäivän kemia Kompleksiyhdiste - Synteesi - Mikrokemia – Lääkekemia 30-90 min KE2, KE3, KE4
Maidon proteiinin määrän selvittäminen Moderni teknologia Kemiallinen analyysi - Spektrofotometria - Kompleksiyhdisteet - Tutkimuksellisuus 60-120 min KE2
Metallien jännitesarja Moderni teknologia Metallien jännitesarja – Hapettuminen – Pelkistyminen – Reaktionopeus – Kaasu – Paine – Kuvaaja – Korroosio – Tutkimuksellisuus 45-60 min KE4, KE5
Mitä piilee talousvedessä? Moderni teknologia

Ionikromatografia - Pitoisuus - Veden laatu

30-60 min

KE2
Molekyylimallinnus Moderni teknologia Mallinnus - Simulaatio 30 - 60 min KE1, KE2, KE3, KE4, KE5
Muovien tunnistus FT-IR avulla Moderni teknologia Infrapuna - Spektri - Materiaalikemia 30 min KE1, KE2, KE4
Nestetyppijäätelö Arkipäivän kemia Molekyyligastronomia - Arjen kemia – Olomuodonmuutos – Seos 45 min KE1
Närästyslääkkeen neutralointikapasiteetti  Moderni teknologia Titraus - pH - Neutralointi - Lääkeaineet 45 min KE3, KE5
Sipseissäkö rasvaa? Arkipäivän kemia Arkikemia - Rasvat- Ravinto - Terveellisyys - Tislaus 120 min KE1, KE2
Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella  Moderni teknologia Pitoisuus - Spektrofotometria - Metallit 60 min KE2, KE4
Veren pH Arkipäivän kemia

Puskuriliuos - pH – Heikko happo – Heikko emäs – Ihmisen kemia

120 min KE5

 

Valikoimassa on myös useita näyttäviä demonstraatioita, joita vierailujen ohjaajat voivat toteuttaa.

Demonstraatiot ovat havainnollisia ja hämmästystä herättäviä, ja niiden tavoitteena on oppilaan ajattelun aktivoiminen sekä luonnonilmiön ja sen teoreettisen perustelun välisen yhteyden havainnollistaminen. Useimpia demonstraatioista on mahdollista tehdä myös koulussa.