Kemian opetuksen päivät 2011

Kemian opetuksen päivät 2011

Kuudennet valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät järjestettiin maaliskussa 2011 Helsingissä Kemian päivien yhteydessä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen LUMA-keskuksen ja Suomen Kemian Seuran Kemianopetuksen jaoston kanssa. Koulutus oli osittain Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Ensimmäisen päivän tapahtumapaikkana toimi Helsingin Messukeskus Pasilassa, jossa toimi myös samaan aikaan Kemian Päivät ja ChemBio-messut. Toisen päivän tapahtumapaikkana toimi Helsingin yliopiston kemian laitos Kumpulan tiedekampuksella.

Ohjelmassa käsiteltiin kansainvälisen Kemian vuoden 2011 teemoja: Terveyttä, hyvinvointia, ympäristöä ja energiaa.

Ohjelma

 

Luentoesityksiä

Anu Airaksinen: Radioisotooppien lääketieteellinen käyttö ja radiolääkeaineet

Maija Aksela: Kemian opetuksen uusia tuulia

Nina Aremo: IUPAC vesiprojekti

Jukka Lehto: Ympäristön luonnollinen radioaktiivisuus Suomessa

Matias Lommi: Science-verkosto

Marja Montonen: eTwinning

Ilka Parchmann: Influencing factors on students´(missing) interests in science and approaches to improve the situation

Johannes Pernaa: Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa

Eeva Toppari: Turvallista työskentelyä kouluopetuksessa

Kristiina Wähälä: Katsaus korkeakouluopetukseen ja kansainvälisyyteen

Työpajaesityksiä

Heidi Handolin: Noviisiopettajien haasteet ja niiden tukeminen työelämän ensimmäisinä vuosina

Kumpulan kampuskirjasto: Kemian uudet tietolähteet

Pirkko Laurila: Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus

Johannes Posti: Molekyylimallinnus kouluopetuksen tukena (osa 1)

Johannes Posti: Molekyylimallinnus kouluopetuksen tukena (osa 2)

Julkaisu

Aksela, M., Pernaa, J. & Happonen, M. (toim.) (2011). Kansainvälinen kemian vuosi – Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, Helsingin yliopisto.