Kemian opetuksen päivät 2010

Viidennet Kemian opetuksen päivät järjestettiin 8.-9.4.2010 Kokkolassa, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tiloissa. Teemana oli tutkiva oppiminen ja opettaminen.

Käsitellyt aiheet

ArgusLab-manuaali – Johannes Pernaa

Innovaatio- ja teknologiakasvatusta käytännössä – Esa-Matti Järvinen

Kaivosala osana kemian opetusta – Teemu Mäkinen

Kokkolan seudun osaamiskeskus OSKE – Leena Faven

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius – Mikko Viitasalo

Minustako tutkija?  – Anneli Kauppi & Elina Nissilä

Mitä yhteistä on Mozartilla ja kemialla? – Juha Hakala

Nanotiedettä koulukonstein – Anssi Lindell

POPBL Suomessa – Maija Rukajärvi-Saarela

Problem Based Learning POPBL – way of motivation – Birgit Storm

Spartan-pikaohje – Johannes Pernaa

Teollisuus ja koulut yhdessä – Riitta Juvonen

Teollisuus ja koulut yhteistyössä – Päivi Ojala

Teollisuus ja koulut yhteistyössä – case Boliden Kokkola Oy – Tarja Halonen

Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kemian opetuksen tukena – Johannes Pernaa & Jenni Västinsalo

Tutkimalla oppii TUKEMIA – Maija Rukajärvi-Saarela

Tutkimalla oppii TUKEMIA – KETEK Oy:n rooli – Heidi Kanala-Salminen

Tutkimuksellinen opiskelu mielekkään kemian opetuksen työtapana – Maija Aksela

Julkaisu

Aksela, M., Pernaa, J. & Rukajärvi-Saarela, M. (toim.) (2011). Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen: V Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, Helsingin yliopisto.