BioPop

Opintokäynnin tavoite on tukea oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta biotieteitä kohtaan. Pyrimme vierailluillamme hyödyntämään tutkimuksellista oppimista, jossa keskeistä on saada oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse.

Järjestämme peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden tehdä kokeellisia tai tutkimuksellisia töitä Viikin kampuksella. Vierailulla voidaan perehtyä  esimerkiksi mikrobeihin, entsyymeihin sekä kasvien ja eläinten rakenteeseen. Keväisin ja syksyisin on mahdollista perehtyä Viikin arboretumin monipuoliseen luontoon. Aiheista kiinnostuneille lukiolaisryhmille on tarjolla mahdollisuus tehdä molekyylibiologian laboratoriotöitä. BioPop-tiedeluokan ohjaajina toimii ohjaajakoulutuksen saaneita biologian opiskelijoita.

BioPopin kokeellisin töihin ja aktiviteetteihin voit tutustua täällä. Osa materiaalin tuottamisesta on toteutettu Helsingin yliopiston Opettajien akatemian tuella.

Opintokäynnin yhteydessä voidaan pitää yleisesittely biotieteiden opiskelusta, jossa Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opintotarjontaa tuodaan esille kattavalla ja motivoivalla tavalla. Esityksessä kerrotaan alan opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista sekä biotieteiden tutkimuksesta Viikissä. Jos vierailijat ovat kiinnostuneita jostakin tietystä aihepiiristä tai pääaineesta, pyrimme mukauttamaan tarjontaamme mahdollisimman hyvin ryhmän toiveita ja tavoitteita vastaavaksi. 

 

BioPop-tiedeluokka on varattu täyteen kevätlukukauden 2020 osalta.
Syyslukukauden 2020 opintokäyntien varauspyyntöjä otetaan vastaan ma 10.8.2020 alkaen.

 

1. Tutustu BioPop-tiedeluokan varauskalenteriin. Kalenteristamme löytyvät mahdolliset vapaat vierailuajat kuluvalle vuodelle. Kalenterista pääsee ainoastaan katsomaan vapaita vierailuaikoja. Vierailutoiveet pyydetään esittämään mielellään vähintään kuukautta ennen vierailua, jotta vierailulle ehditään järjestämään tilat ja ohjaajat. 

*Huom! Tiedeluokkavierailun järjestyminen riippuu kulloinkin käytössä olevista kurssisaleista ja opetuslaboratorioista . Tämän vuoksi kalenterissa vapaana näkyvä aika ei välttämättä ole jokaiselle opetusryhmälle mahdollinen. Opintokäynnin mahdollisuuteen vaikuttavat muun muassa saapuvan opetusryhmän koko sekä se, mitä ohjelmaa vierailulla tullaan tekemään. Jokaisen tiedeluokkavierailun aikataulu sovitaan erikseen – lähetä varauspyyntö, niin sovitaan vierailusta tarkemmin! Suuren kysynnän vuoksi emme kuitenkaan voi taata vierailun järjestymistä.

2. Lähetä varauspyyntö osoitteeseen biopop-keskus@helsinki.fi 

Ilmoita varauspyynössäsi seuraavat tiedot:

  • Oppilaitoksen nimi
  • Opetusryhmän luokka-aste tai lukiokurssi, johon vierailu liittyy.
  • Ryhmäkoko. Huom! Maksimiryhmäkoko tiedeluokkavierailulle on 20-30 henkilöä vierailun ohjelmasta riippuen. Tätä suuremmille ryhmille voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää peräkkäiset vierailut.
  • Opetusryhmää kiinnostava aihe. Haluatteko esittelyn biotieteiden opiskelusta Viikissä? Mikä kokeellinen työ teitä kiinnostaa? 
  • Sopivat ajankohdat. Kerro, mitkä päivämäärät ja kellonajat sopisivat teille. Opintokäyntiin on hyvä varata noin 1-3 h opintokäynnin sisällöstä riippuen.

Huom! Jos kalenterissamme on täyttä, voitte ottaa yhteyttä muihin Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen tiedeluokkiinAalto Yliopiston Junior Lab:iin tai Tiedekeskus Heurekaan, jotka myös järjestävät toiminnallisia opintokäyntejä eri koulutusasteiden opetusryhmille.

BioPop sijaitsee Helsingissä Viikin kampuksella Biokeskus-rakennuskokonaisuudessa (Viikinkaari 1 / 5 / 9). 

Yhteyshenkilö: Biologian tiedekasvatuksen koordinaattori Salla Merenheimo