BioPop

Opintokäynnin tavoite on tukea oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta biotieteitä kohtaan. Pyrimme vierailluillamme hyödyntämään tutkimuksellista oppimista, jossa keskeistä on saada oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse.

Vierailu voi sisältää sekä 1) tutustumista opiskeluun ja tutkimukseen että 2) tutkimuksellisia laboratoriotöitä.

Vaihtoehto 1: Tutustuminen opiskeluun ja tutkimukseen Viikissä (lukiot)

Opintokäynnin yhteydessä voidaan pitää lyhyehkö yleisesittely, jossa biotieteet tuodaan esille kattavalla ja motivoivalla tavalla. Esityksessä kerrotaan alan opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista sekä biotieteiden tutkimuksesta Viikissä. Yleisesittelyn lisäksi mahdollisia tutustumiskohteita ovat esimerkiksi mikrobiologian ja biokemian laboratoriot, kasvitieteen herbaariot sekä eläintieteen kokoelmat. Jos vierailijat ovat kiinnostuneita jostakin tietystä aihepiiristä tai pääaineesta, pyrimme mukauttamaan tarjontaamme mahdollisimman hyvin ryhmän toiveita ja tavoitteita vastaavaksi.

Vaihtoehto 2: Tutkimuksellinen laboratoriovierailu Viikissä (peruskoulut ja lukiot)

Järjestämme peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden tehdä lyhyitä kokeellisia tai tutkimuksellisia töitä Viikin kampuksella. Vierailuilla voidaa perehtyä asiantuntevan oppaan avulla esimerkiksi mikrobeihin, entsyymeihin sekä kasvien ja eläinten rakenteeseen. Keväisin ja syksyisin on myös mahdollisuus perehtyä Viikin arboretumin monipuoliseen luontoon. Aiheista kiinnostuneille lukiolaisryhmille on tarjolla myös mahdollisuus tehdä molekyylibiologian laboratoriotöitä.

BioPopin kaikkiin kokeellisin töihin ja aktiviteetteihin voit tutustua täältä. Osa materiaalin tuottamisesta on toteutettu Helsingin yliopiston Opettajien akatemian tuella.

Kalenteristamme löydät mahdolliset vapaat vierailuajat kuluvalle vuodelle. Kevään 2019 vierailuajat tulevat kalenteriin tammi-helmikuun vaihteessa. 

Vierailujen ajankohdasta voit sopia sähköpostitse BioPop-tiedeluokan yhteyshenkilön kanssa. Vierailutoiveet pyydetään esittämään mielellään vähintään kuukautta ennen vierailua, jotta vierailua varten ehditään järjestää tilat ja ohjaajat.

Lämpimästi tervetuloa!