Aiempien koulutusten aineistoja

Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti (1 op)

Lukuvuonna 2014/2015 järjestettiin ruotsin opettajille (erityisesti opettajille, jotka tulevat opettamaan ruotsia peruskoulun 6. vuosiluokalla) suunnattuja Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti -täydennyskoulutuksia. Kyseisen koulutuksen materiaaleihin voit tutustua koulutuksen blogisivuilla: http://blogs.helsinki.fi/innostavaaruotsia/.

Ruotsia innostaen, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti (2 op)

Lukuvuonna 2015/2016 järjestettiin peruskoulun ja lukion ruotsin opettajille Ruotsia innostaen, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti (2 op) -koulutuksia osana Välineitä ruotsin opettajan arkityön haasteisiin -koulutushanketta. Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutukseen ja sen materiaaleihin voi tutustua hankkeen blogisivuilta: http://blogs.helsinki.fi/ruotsinope/.