Tohtoriohjelmat

Tieteenalakohtainen ohjaus ja opetus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, joissa kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan ohjausta ja opetusta. Kukin tohtoriohjelma kuuluu johonkin Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Teologinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana teologian tohtoriohjelmalle.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tiedekuntaan, ja tiedekunta myöntää tohtorintutkinnon. Jokainen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava kuuluu kuitenkin myös johonkin tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelmien rajat ovat joustavia, ja opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisia opintoja myös muista tohtoriohjelmista.

Yliopiston professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden on mahdollista kuulua johonkin seuraavista tohtoriohjelmista (suluissa tohtoriohjelman vastuutiedekunta):

Kaikki nämä tohtoriohjelmat ovat osa Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkijakoulua.

Hakiessaan jatko-opiskelijaksi hakija valitsee samalla sen tohtoriohjelman, johon hän haluaa kuulua. Tohtoriohjelman valinnasta on hyvä neuvotella etukäteen ohjaajan kanssa. Suurin osa teologisen tiedekunnan tohtorin tutkintoa suorittavista opiskelijoista valitsee tohtoriohjelmakseen teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman.