Korkeatasoista tutkimusta

Teologinen tutkimus on arvioitu erittäin korkeatasoiseksi Helsingin yliopiston toimeenpanemissa kansainvälisissä arvioinneissa.

Kaudella 2014–2019 tiedekunnassa toimii kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuksen huippuyksikköä: Järki ja uskonnollinen hyväksyminen ja Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa. Lisäksi tiedekunnassa toimii kaudella 2018–2025 yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö Muinaisen Lähi-idän imperiumit.

Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikön (Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition) tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä. Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä. Yksikön tutkimusmenetelmät ovat historiallisia ja filosofisia.

Huippuyksikön tavoitteena on kirjoittaa lajissaan ensimmäinen kokonaisesitys uskonnollisen hyväksymisen (religious recognition) aatehistoriasta. Huippuyksikön tutkijat pyrkivät hahmottamaan historiallisia kehityskulkuja uskonnolliselle ajattelulle ja käyttäytymiselle sekä luomaan sellaisia nykypäivän uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttavat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä. Yksikön tutkimustuloksista tulevat hyötymään etenkin uskontojen väliset (sekä uskonnon ja muun yhteiskunnan väliset) keskusteluprosessit ja konfliktinratkaisutilanteet.

Huippuyksikön johtajana toimii ekumeniikan professori Risto Saarinen.

Lue lisää huippuyksikön kotisivuilta

Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö (Centre of Excellence in Changes in Sacred Texts and Traditions) tutkii sitä, millä tavalla Lähi-idässä tapahtuneet isot kulttuurimuutokset ovat vaikuttaneet pyhinä pidettyjen tekstien syntyyn ja muutoksiin − ja päinvastoin. Muutoksia tarkastellaan monella tasolla:

− Muutokset vaihtelevat pienen pienistä eroavaisuuksista teksteissä, käsikirjoituksissa ja käännöksissä aina kokonaisia kansakuntia järisyttäneisiin sosiaalisiin, poliittisiin, uskonnollisiin ja demografisiin muutoksiin, huippuyksikön johtaja Martti Nissinen toteaa.

Huippuyksikön tutkijat lähestyvät kysymystä muutoksista eri näkökulmista mutta pyrkivät samalla oppimaan toisiltaan ja lähentämään toisistaan eriytyneitä katsontatapoja. Tavoitteena on rakentaa historiallista kokonaiskuvaa lähteistä, joita on kaivettu niin maasta, arkistoista kuin museoistakin. Monipuolisen tutkimusmetodologisen osaamisen ja lähdeaineiston turvin huippuyksikkö pyrkii saavuttamaan aivan uudenlaisia tuloksia.

Johtajana toimii Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen.

Lue lisää huippuyksikön kotisivuilta

Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikkö (Centre of Excellence in Ancient Near Eastern Empires) selvittää, mitä muinaisten Lähi-idän alueella eläneiden ihmisten mielissä liikkui. Apuna ovat digitaalisten ihmistieteiden menetelmät.

Ajallisesti tutkimus alkaa ensimmäisestä suuresta Mesopotamian imperiumista, uusassyrialaisesta valtakunnasta noin 800 eaa, ja ulottuu aina ajanlaskun alkuun saakka.

Yksikkö koostuu kolmesta tutkimusryhmästä. Ryhmät selvittävät muinaisten ihmisten mielen sisäisiä liikkeitä ja identiteettejä eri näkökulmista. Yksi ryhmistä sijoittuu teologiseen tiedekuntaan ja sen johtajana toimii tutkijatohtori Jason Silverman. Ryhmä selvittää muinaisen Lähi-idän sosiaalisia identiteettejä.

Huippuyksikön johtajana toimii apulaisprofessori Saana Svärd humanistisesta tiedekunnasta.

Lue lisää huippuyksikön kotisivuilta

Lisää tutkimushankkeita löydät TUHAT-tutkimustietokannasta. Luettelot sisältävät kaikki osastoilla toimivat nykyiset tutkimusprojektit, joissa tutkijat ovat joko vastuullisina tutkijoina tai tutkimusryhmän jäseninä, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden henkilökohtaiset tutkimushankkeet sekä jo päättyneitä hankkeita.