Johtaminen

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekunnan varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtävä-alueella.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani Antti Räsänen

Antti Räsänen on uskonnonpedagogiikan professori.

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Johdon assistentti: Catarina Salminen

Antti Räsänen
professori, dekaani
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Varadekaani Petri Luomanen

Petri Luomanen on Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori. Hänen tutkimustyönsä on suuntautunut pääasiassa Uuden testamentin ulkopuolisiin kirjoituksiin (juutalaiskristilliset evankeliumit, Tuomaan evankeliumi) sekä kirkkoisien varhaisia ”harhaoppeja” käsitteleviin teksteihin. Tuoreimmissa artikkeleissaan Luomanen käsittelee esimerkiksi sosiaalitieteellistä mallintamista raamatuntutkimuksessa, muistin merkitystä uskonnollisten traditioiden välittämisessä sekä varhaiskristillisyyden leviämistä kulttuurievoluution näkökulmasta.

Petri Luomanen
professori, varadekaani
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Varadekaani Tuula Sakaranaho

Tuula Sakaranaho on uskontotieteen professori. Hänen erikoisalansa uskontotieteen tutkimuksessa sijoittuu laadulliseen uskontososiologiaan. Sakaranahon keskeisimpinä kiinnostuksen kohteina ovat viime vuosina olleet Länsi-Euroopan uskonnollinen ja kulttuurinen monimuotoisuus sekä erityisesti kysymykset muslimeista ja uskonnonvapaudesta.

Tuula Sakaranaho
professori, varadekaani
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Varadekaani Elina Vuola

Elina Vuola on globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori. 2017 päättyneessä akatemiaprofessorin tutkimushankkeessa hän tutki ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvia merkityksiä uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa. Lisäksi Vuola on tutkinut uskonnon ja sukupuolen roolia rauhan ja konfliktin tutkimuksessa.

Elina Vuola
professori, varadekaani
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi kerrallaan (opiskelijajäsenet kaksivuotiskaudeksi).

Tiedekuntaneuvoston jäsenet kaudella 2018–2021*:

Puheenjohtaja: dekaani Antti Räsänen

Jäsen: Varajäsen:
Pessi Anne Birgitta, professori Vuola Elina, professori
Pihlström Sami, professori Nissinen Martti, professori
Sakaranaho Tuula, professori Vähäkangas Auli, professori
Talonen Jouko, professori Knuutila Jyrki, professori
Day Juliette, yliopistonlehtori Hulmi Sini, yliopistonlehtori
Töyräänvuori Joanna, yliopistonlehtori Peltomäki, Isto, tohtorikoulutettava
Åvist Timo, suunnittelija Ketola Hanna-Maija, tutkimushallinnon asiantuntija
Kaski Katariina, teol. yo. Djakonowsky Maria, teol.yo, kasvatust.yo
Pollari Antti, teol. yo Puranen Unni, teol.yo
Tillander Rasmus, teol. yo Lindroth Arttu, teol.yo

* Opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvoston sihteerinä toimii palvelukoordinaattori Arja Laakso  ja esittelijöinä hallintopäällikkö, opintoasiainpäällikkö, koulutussuunnittelijat,  controller, henkilöstöhallinnon asiantuntija  ja tutkimushallinnon asiantuntija.

Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät ja pöytäkirjat

Kokouspäivät ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan sen jälkeen, kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat sen allekirjoittaneet. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä, pöytäkirjanotteet lähetetään asianosaisille kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.