Opiskelijavalintaa koskevat kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että kotimaisen kielen taidon osoittamiseksi riittää suomen- tai ruotsinkielisessä valintakokeessa osoitettu kielitaito.

Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmissa voidaan poiketa näistä kielitaitovaatimuksista.

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä aineenopettajakoulutuksessa voidaan poiketa näistä kielitaitovaatimuksista.

Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardisoitujen kielikokeiden tapaan.

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodis-tuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • B-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-tai B-kielenä vähintään arvosa-nalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosa-nalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulunantaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista
  • HY:n tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikes-kuksen kielipalvelujen kielitesti -osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 5 (C1) käytettäessä asteikkoa 1-6
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodis-tuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä –koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-tai B-kielenä vähintään arvosa-nalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosa-nalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla.
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toi-sena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista
  • HY:n tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikes-kuksen kielipalvelujen kielitesti -osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 5 (C1) käytettäessä asteikkoa 1-6
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies): Hyväksytty