Teologia ja uskonnontutkimus tarttuvat yhteiskunnan haasteisiin
Historiassaan ensimmäiset teologian ja uskonnontutkimuksen päivät järjestetään 10.–11.9.2020 Helsingissä. Ohjelmassa on yli 200 tieteellistä esitelmää, jotka poikkileikkaavat alojen keskeisiä kysymyksiä. Järjestäjinä toimivat teologian ja uskonnontutkimuksen alojen tieteelliset seurat yhdessä.

Maaliskuusta koronan vuoksi syyskuuhun siirretyt teologian ja uskonnontutkimuksen päivät tarjoavat ainutlaatuisen kattauksen aloilla tehtävästä tutkimuksesta. Yhteiskunnallisesti ajankohtaisia kysymyksiä uskonnon kentällä tarkastellaan monipuolisesti eri tutkimusmenetelmien ja sisältöjen kautta. Ohjelmaan on tullut joitakin muutoksia.

– Ohjelma on todella inspiroiva. Jokainen löytää tarjonnasta varmasti jotain itseään puhuttelevaa, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Konferenssi järjestetään erityisolosuhteiden keskellä. Ohjelma järjestetään Tieteiden talolle kokoontumisen lisäksi virtuaalisesti: kaikki keynote-puheet, työryhmät ja keskustelut välitetään suorana Zoom-etäkokouspalvelussa, jonka kautta jokainen ilmoittautunut voi osallistua konferenssiin missä tahansa. Järjestelyt tuottavat haasteita, mutta samalla etäyhteydet antavat uusia välineitä ja mahdollisuuksia, joiden testaamisen ja käyttämisen aika on nyt.

Vieraana kansainvälisiä huippututkijoita

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien ohjelmakokonaisuuden käynnistää torstaina 10.9. klo 9.00 paneelikeskustelu hyvästä elämästä koronakriisin keskellä.

Koronapandemia on haastanut niin yksilöiden arkea, ihmisten hyvinvointia, uskonnollisuutta, moraalia kuin uskonnollisia toimijoitakin monin eri tavoin. Paneelikeskustelussa tarkastellaan tuoreiden tutkimusten kautta koronapandemian vaikutuksia ja ilmenemistä eri tavoin ihmisten elämässä, arjessa ja uskonnollisuudessa. Aiheita ovat esimerkiksi henkinen hyvinvointi, seurakuntien ehtoolliskäytänteet koronakriisin aikana, etätyön tuomat muutokset ihmisten arkeen ja myötätunnon mahdollisuudet siinä sekä muutosaikojen nostamat eettiset kysymykset.

Päivien ulkomaiset pääpuhujat ovat professorit Elaine Graham (University of Chester, UK) ja Robert Orsi (Northwestern University, US).

Elaine Graham on tutkinut erityisesti uskontojen ja uskonnollisuuden julkista ja poliittista ulottuvuutta. Hän on kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka uskonnolliset vakaumukset vaikuttavat nykypäivän maailmassa. Robert Orsin tutkimuskohteena on amerikkalainen katolilaisuus. Hän on myös laajalti arvostettu ja tunnettu työstään uskonnontutkimuksen teorian ja metodien parissa.

Aiheena sekä ajankohtaisia kysymyksiä että uskonnontutkimuksen syvällisempiä kysymyksiä

Kahden päivän aikana tarjolla on yli 200 tieteellistä esitelmää. Mukana on julkisessa keskustelussa runsaasti puhuttaneita, ajankohtaisia aiheita, kuten uskonnollisia yhteisöt ja maahanmuuttajat, suomalaiset muslimit, nykyisen judaistiikan suuntaukset ja teemat, katolilaisuus, uskonto ja sukupuolikysymykset sekä katsomuskasvatus ja opettajankoulutus muuttuvassa yhteiskunnassa. Haastavista aiheista esillä on seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisissa yhteisöissä.

Teologian ja uskonnontutkimuksen spesifejä aloja sivutaan esitelmissä, joiden aiheina ovat muun muassa kirkkomusiikki, sielunhoidon teologia, sairaalasielunhoito ja pastoraaliteologia, kansanuskot ja nykyhenkisyys, diakoniatyö ja yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, arktinen kristillisyys, sosiokognitiiviset ja rituaalitutkimuksen lähestymistavat uskonnontutkimukseen, islam ja sen tulkintaperinne, uskonnollinen vakaumus, uskonnon vaihtaminen ja siihen liittyminen sekä siitä luopuminen.

Lisäksi tarjolla on katsauksia uskonnon, teologian ja uskonnontutkimuksen merkityksiin suhteessa nykypäivän populaarikulttuuriin, ympäristökriisiin, tunteisiin, etiikkaan, tekoälyyn, huumoriin, urheiluun sekä hyvyyteen ja pahuuteen. Huomiotta ei jää myöskään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhde Neuvostoliittoon ja Venäjään tai Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan asema 1900-luvun muutoksissa.

Lisätietoja tarkemmasta ohjelmasta, aikatauluista ja ilmoittautumisesta (viimeistään 31.8. mennessä) Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien verkkosivuilta.

Seuraa keskustelua Twitterissä: #tutp2020

**

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäjinä toimivat Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Suomen Uskontotieteellinen Seura, Teologinen Julkaisuseura, Luther-Agricola-Seura, Suomen Eksegeettinen Seura, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Diakonian Tutkimuksen Seura, Suomen patristinen seura, The International Society for Orthodox Church Music, Hymnologian ja liturgiikan seura sekä Karjalan teologinen seura.