Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta on suurin Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yksiköstä ja opiskelijamäärältään teologian alalla Euroopan suurimpia. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa uskontoon ja sen eri ilmenemismuotoihin kohdistuvaa tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiedekunnassa on neljä osastoa: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja käytännöllinen teologia. Uskontotiede on teologisen ja humanistisen teidekunnan yhteinen oppiaine.

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antavat välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa.Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Teologinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsingin yliopiston keskustakampusta. Tiedekunta on opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston, kansalliskirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä. Kaisa-kirjasto ja oppimiskeskus Aleksandria tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Kaisa-kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja kurssikirjat). Tiedekunta on mukana pilotoimassa uutta tenttiakvaariota oppimisympäristönä.

As a University of Helsinki degree student, you can participate in a student exchange or traineeship outside Finland. The University has approximately 500 high-quality partner universities throughout the world, and each year some 1,000 University students embark on a student exchange or traineeship. A stay abroad gives valuable skills and experiences:

  • You can incorporate an international dimension into your degree and obtain international expertise in your field. A well-planned student exchange provides you with diverse, unique skills!
  • You will gain a new perspective on the world, learn more about yourself and enhance your language proficiency.
  • You will get better acquainted with the culture of the target country, meet new people and be able to establish international networks in your field.

More information about studying abroad: guide.student.helsinki.fi/en/study-abroad

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

As a student at the University of Helsinki, you will have access to a wide range of services and benefits; such as housing, meals, health care, wellbeing and sports. On the New Student web pages, you will find information on necessary insurance, permits, and fees. As a member of the University of Helsinki Student union (HYY) you will have a great variety of services at your disposal and will be able to participate in various events and activities. Discounts are available for students, for example for travelling, cultural events, and several stores. Sub-organisations of HYY also organise a wide variety of social events. You will find more information on the University of Helsinki website http://www.helsinki.fi/newstudents.