Tarinoita lahjoitusten takana

Yliopiston lahjoitusvarojen kokonaisuuteen kuuluu yli 250 nimikkorahastoa. Vanhin tunnettu, yhä stipendejä jakava nimikkorahasto on vuodelta 1745 ja uusimmat vuodelta 2016.

Lähes 300 vuoden historia

Helsingin yliopiston rahastoilla on monisatavuotinen historia. Vanhin rahastoitu yksityinen lahjoitus perustuu luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin 1745. Kuninkaallisen Turun Akatemian ajalta 1700-luvulta ovat säilyneet myös Haartmanin ja Bilmarkin lahjoitusrahastot.

Yliopiston rahastojen kulta-aika oli Suomen itsenäistymisen alkutaival aina 1930-luvulle saakka. Tämän jälkeen rahastojen määrä on kasvanut suhteellisen tasaisesti. 1950-luvun lopulta1990-luvulle perustettiin rahastoja suhteellisen harvoin, mutta 2000-luvulla on rahastoja jälleen perustettu aikaisempaa useammin.

Rahastojen hallinnointi uudistettiin vuonna 2004 muodostamalla nimikkorahastoista yhdistelmärahastoja. Yli 200 000 euron rahastot säilyivät itsenäisinä nimikkorahastoina. 

Rahastot peilaavat aikaansa

Rahastot ovat koko olemassaolonsa ajan heijastaneet sitä yhteiskuntaa ja aikaa, jossa ne ovat syntyneet. Sodat, kielitaistelut, poliittinen ilmapiiri ja uusien tieteenalojen synty ovat olleet heräte rahaston perustamiseen. Milloin on edistetty kielten tuntemusta, matematiikan ja fysiikan tutkimusta, milloin pedagogiikan opetusta ja tuberkuloosin tutkimista. Rahastojen historia on täynnä näkemyksellisiä lahjoittajia, joilla on ollut tahto, pyrkimys ja tieto siitä, millä tavalla kohdistettu rahasto parhaalla tavalla edistää tieteen kehitystä ja Suomen hyvinvointia.

Lahjoittajien keskeisimpiä tavoitteita rahastojen perustamiselle ovat olleet tieteenalan turvaaminen tai sen aseman kohentaminen; vähävaraisten lahjakkaiden opiskelijoiden taloudellisen aseman korjaaminen; kansainvälisen toiminnan ja tiedonkeruun vilkastuttaminen; Suomen ja koko ihmiskunnan asian edistäminen tutkimuksen kautta; tietyn paikkakunnan tai kielen aseman parantaminen; Suomen tai yliopiston merkkihenkilön tai tapahtuman muistaminen; itselle rakkaan henkilön ja hänen elämäntyön kunnioittaminen sekä oman koulutuksen ja yliopiston arvostaminen.

Voit tutustua tieteenalarahastojen ja muiden rahastojen nimikkorahastojen historiaan tarkemmin rahastoittain.

Tutustu lahjoittajien tarinoihin

Lahjoittajien tarinoihin voi tutustua muun muassa verkkosivuillamme sekä vuosittain julkaistavan Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjan sivuilla.