Tapahtumat / Events / Evenemang

Tapahtuma

Urapalvelujen järjestämät ja tiedottamat tapahtumat ja koulutukset.
Events and courses organised or informed by Career Services. 
Evenemang och utbildning organiserat eller informerat av Karriärservicen.  

Syksyn tapahtumakalenteria päivitetään elokuun alussa./New events will be updated on August./Nya evenemang ska uppdateras i Augusti.

 

Avoimet tilaisuudet/ Open events/ Öppna evenemang:

(myös alumneille/also for alumni/också för alumner) 

Työelämä tutuksi -tilaisuudet 2016

 • 14.9. Infotilaisuudet EU-uramahdollisuuksista/Info session on EU Careers
  EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n pääjohtaja David Bearfield kertoo tilaisuudessa EU-urapoluista ja rekrytoitumisprosessista, minkä lisäksi Lotta Nymann-Lindegren Suomen pysyvästä EU-edustustosta kertoo EU:n tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista. Sama tilaisuus järjestetään sekä Otaniemessä että Hankenilla. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät facebookista.

Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumasarja

 • 14.9. vieraileva alumni

 

 • 14.9. Kahvia ja uravinkkejä

 

Opiskelijoille suunnatut/ For students/ För studenter:

 

 

Tietyille kohderyhmille  suunnatut tapahtumat/
Events targeted for certain groups/
Evenemang för vissa målgrupper:

 

 • EntryPoint – Cross Cultural Mentoring Programme
  International students who have recently graduated (2015-2016) or will graduate soon (2016-2017) from Universities or Universities of Applied Sciences in the Helsinki Metropolitan Area are eligible to apply to the EntryPoint Mentoring Programme.  The Helsinki Region Chamber of Commerce cordially invites dedicated internationally minded students to participate in the EntryPoint mentoring programme. Application period for EntryPoint 2016 is June 7 – August 8, 2016.
   

Opintojaksot

Oman koulutustarjonnan lisäksi urapalvelut on ollut mukana seuraavilla säännöllisesti toistuvilla opintojaksoilla. Kurssit on suunnattu kyseisen koulutusohjelman opiskelijoille. Tarkempia tietoja saa omasta tiedekunnasta/laitokselta tai WebOodista.
 

KESKUSTAKAMPUS
Humanistinen tiedekunta:

 • Minustako opettaja -kurssi, humanistinen tiedekunta

 • FHKT: Työelämään orientoivat opinnot

 • Maailman kulttuurien laitoksen työelämäkurssi

 • Nordica: Införing i nordistiken

 • Nykykielet: Filologi kieli- ja kulttuuriasiantuntijana

 • Suomen kieli, kotimainen kirjallisuus sekä Suomen kieli ja kulttuuri: Työnhaku haltuun

 • Uskontotieteen työelämäkurssi
  **

 • Aleksanteri-instituutti: Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijana työelämässä

 • Intercultural Encounters: Career Clinic

 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: Tasa-arvon edistäminen työnä

 • Langnet-tohtoriohjelman väitöskirjakurssi: tohtorin urasuunnittelu, työnhaku (joka toinen vuosi)
   

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

 • Kasvatustieteet: Kasvatustieteilijöiden toimintakentät - Verksamhetsområden inom pedagogik och vuxenpedagogik

 • Kasvatustieteen työelämäorientaatioluento (1. vuoden opiskelijat)

 • Kotitalousopettaja ja kotitaloustiede: maisterivaiheen HOPS

 • Käsityönopettaja ja käsityötiede: maisterivaiheen HOPS
   

Teologinen tiedekunta

 • A2-linjan SOV450-kurssin johdanto-osio
   

Valtiotieteellinen tiedekunta

 • Career planning for social scientists

 • Sosiologian graduvirikekurssi

 • Valtiotieteilijä työelämässä (kaksi kertaa vuodessa)

 • Töihin Euroopan Unioniin (joka toinen vuosi)
   

KUMPULAN KAMPUS

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Geologia: Työelämäorientaatio geologeille

 • Kumpula Career course

 • Kumpulan urakurssi

 • Maantieteen työelämäkurssi
   

MEILAHDEN KAMPUS

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Get ready for translational careers
   

VIIKIN KAMPUS

 • Curriculum for Career Viikki (bio ja ymp. tdk ja maat-mets.tdk yhteinen)

 • Ympäristötieteiden koulutusohjelman (Luk) orientoiva kurssi yliopisto-opiskeluun
   

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • Ammattikuvakurssi

 • Lahden kampuksen ammattikuvakurssi
   

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 • Jatko-opintoinfo: Työnhaun koulutus 6. vuoden opiskelijoille
   

Maatalous-metsätieellinen tiedekunta

 • Metsätieteet: FOR160 Urasuunnittelu

 • Introduction to Forest Sciences and Business

 • Projektinhallinta- ja työelämätaidot MAAT 203   

Koosteet kevään 2016 tapahtumista:
Työelämä tutuksi: EU-uran monet mahdollisuudet (blogi-kirjoitus tilaisuudesta)
Työelämä tutuksi: Töihin Suomen suurimpaan monialakonserniin? (blogi-kirjoitus tilaisuudesta)
Mistä koostuu markkinoiva hakemus? (blogi-kirjoitus työnhakuinfosta)