Puheenjohtaja: vararehtori, professori Pertti Panula
Sihteeri: asiantuntija Jonas Lindholm

Teologinen tiedekunta: Professori Antti Marjanen (Dosentti Tuija Laine)
Oikeustieteellinen tiedekunta: Yliopistonlehtori Johan Bärlund (Professori Marcus Norrgård)
Lääketieteellinen tiedekunta: Professori Caj Haglund (Kliininen opettaja Tom Pettersson)
Humanistinen tiedekunta: Professori Ebba Witt-Brattström (Professori Henrik Meinander)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Professori Kai Nordlund (Yliopistonlehtori Susanne Wiedmer)
Farmasian tiedekunta: Professori Atso Raasmaja (Dosentti Yvonne Holm)
Bio- ja ympäristöiteteellinen tiedekunta: Professori Liselotte Sundström (Yliopistonlehtori Ulrika Candolin)
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: Universitetslektor Anna Slotte (Yliopistonlehtori Jan-Erik Mansikka)
Valtiotieteellinen tiedekunta: Professori Ilse Julkunen (Professori Jan Sundberg)
Svenska social- och kommunalhögskolan: Rehtori Mirjam Kalland (Vararehtori Henrika Zilliacus-Tikkanen)
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: Professori John Sumelius (Professori Bo Dahlin)
Eläinlääketieteellinen tiedekunta: Professori Anna Valros (Kliininen opettaja Maria Kareskoski)
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta: Lääk.kand. Rasmus Olander (valt.yo. Claes Bergh) ja fil. yo.  Ina Biström (oik. yo. Karin Cederlöf)
Svenska Handelshögskolan: Opintoasiainpäällikkö Linda Gerkman (suunnittelupäällikkö Helena Strandell)
Arcada: Rehtori Henrik Wolff (Opinto- ja henkilöstöasianpäällikkö Annika Stadius)