Ruotsinkielisten asioiden lautakunta 2018-2021

Puheenjohtaja: vararehtori, professori Tom Böhling
Sihteeri: asiantuntija Jonas Lindholm

Jäsenet (ja varajäsenet):

Johan Bastubacka, yliopistonlehtori (Aura Nortomaa, yliopisto-opettaja), teologinen tiedekunta
Johan Bärlund, professori (Päivi Leino-Sandberg, professori), oikeustieteellinen tiedekunta
Derek Fewster, yliopistonlehtori (Hanna Lehti-Eklund, professori), humanistinen tiedekunta
Caj Haglund, professori (Tom Pettersson, kliininen opettaja), lääketieteeellinen tiedekunta
Gunilla Holm, professori (Erika Löfström, tutkimusjohtaja), kasvatustieteellinen tiedekunta
Yvonne Holm, professori (Tapani Viitala, yliopistotutkija), farmasian tiedekunta
Ilse Julkunen, professori (Marjaana Seppänen, professori), valtiotieteellinen tiedekunta
Mirjam Kalland, rehtori (Henrika Zilliacus-Tikkanen, vararehtori), Svenska social- och kommunalhögskolan
Kai Nordlund, professori (Susanne Wiedmer, yliopistonlehtori), matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
John Sumelius, professori (Bo Dahlin, professori), maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Anna Valros, professori (Olli Peltoniemi, professori), eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helena Åström, yliopistonlehtori (Liselotte Sundström, professori), bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Linda Gerkman, opintoasiainpäällikkö (Helena Strandell, suunnittelupäällikkö), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rehtori ja toimitusjohtaja (Annika Stadius, opintoasiainpäällikkö), Yrkeshögskolan Arcada

Claes Bergh, opiskelija (Daniel Juselius, opiskelija)
Sofia Lindblom, opiskelija (Pär-Erik Sjöström, opiskelija)
Opiskelijajäsenet on valittu toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2019.