Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom) on Helsingin yliopiston erillinen, ruotsinkielinen yksikkö. Soc&komissa voi opiskella seuraavia yhteiskuntatieteitä ruotsin kielellä:

  • journalistiikka
  • sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka
  • sosiaalipsykologia
  • sosiologia
  • valtio-oppi ja hallinto
  • oikeustiede (pääaineen vaihdon kautta)

Soc&komissa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto, 180 opintopistettä, 3 vuotta). Tutkintoon sisältyy myös yleisopintoja (mm. kieliä, tilastotiedettä, tieteen teoriaa), yksi tai kaksi sivuainetta sekä harjoitteluosuus. Opetus perustuu akateemiseen tutkimukseen. Yliopisto tarjoaa laajan valikoiman sivuaineita, ja lisäksi on mahdollisuus suorittaa sivuaine toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa. Mahdollisuudet opiskelijavaihtoon ulkomailla ovat hyvät. Soc&kom on ainoa yksikkö, jossa sosiaalityötä, sosiaalipsykologiaa ja journalistiikkaa voi yliopistotasoisesti opiskella ruotsin kielellä.

Kaikkiin korkeakoulun aineisiin sisältyy pakollinen harjoittelu jo kandidaatintutkinnossa. Työharjoittelu antaa mahdollisuuden soveltaa käytännön työelämään opiskelemalla opittua. Harjoittelu antaa myös mahdollisuuden solmia yhteyksiä työelämään, joista saattaa olla hyötyä tulevaisuudessa. Harjoittelupaikkoja voi etsiä esimerkiksi valtion, kuntien, yliopiston, eri yritysten tai järjestöjen parista. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Soc&komin opiskelijoiden tavanomaisia harjoittelupaikkoja ovat ministeriöt, Suomen suurlähetystöt ulkomailla ja järjestöt. Journalistiikan tai sosiaalityön opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat pääsääntöisesti medioissa tai sosiaalialalla.

Valtiotieteiden kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on oikeus ilman erillistä anomusta jatkaa opintojaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä, 2 vuotta). Soc&kom sijaitsee valtiotieteellisen tiedekunnan rakennuksen naapurissa. Jatko-opinto-oikeus ei koske oikeustieteen oppiainetta. Sen opiskelijat voivat hakea opiskelemaan julkisoikeuden oppiainetta Åbo Akademihin.

Opiskelija voi myös hakeutua johonkin muuhun Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan, johonkin toiseen suomalaiseen yliopistoon tai ulkomaille.

 

Soc&kom sijaitsee keskustakampuksen sydämessä valtiotieteellisen tiedekunnan vieressä, lähellä Helsingin yliopiston pääkirjastoa (Kaisa-taloa) ja Aleksandria-oppimiskeskusta. Soc&komilla on myös oma oppimiskeskus, jossa voi mm. lukea kurssikirjoja, päivä- ja aikakauslehtiä sekä saada apua tietojen etsintään. Soc&komin tilat ovat uusia ja valoisia, ja niissä on runsaasti tietokoneita opiskelijoitten käyttöön.

Oppimisympäristö Soc&komissa on monitieteinen ja kansainvälinen, ja kontaktit opiskelijoiden ja opettajien kanssa ovat erittäin hyvät. Opetus on tutkimuspohjaista ja korkeatasoista, ja pienet opetusryhmät suovat mahdollisuuden vuorovaikutteiseen opetukseen. Nettipohjaiset oppimisympäristöt ovat lisäksi usein käytössä. Soc&kom tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoitteluun tai opintoihin ulkomailla. Korkeakoulu panostaa siihen, että opiskelijat sopeutuisivat yliopistoympäristöön ja -opintoihin jo ensimmäisen opintovuoden aikana. Soc&komissa on myös oma Unicafé-lounasravintoa.

Soc&komista valmistuneet opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti työmarkkinoille.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

  • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
  • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
  • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.