Suun terveystieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 2. saavuttanut erittäin syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,
 3. saavuttanut riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Suun terveystieteen tohtoriohjelman opetus- ja toimintakieli on englanti.

Hammaslääketieteen identiteetti, tehtävä ja tarpeet ovat ainutlaatuiset. Tieteenala sisältää laajan kirjon kliinisiä ja ei-kliinisiä akateemisia tutkimusaloja. Helsingin FINDOS – tohtoriohjelma tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön, jossa nuoret hammaslääketieteen tutkijat saavat tarvittavan ohjauksen ja tuen kehittyäkseen tulevaisuuden akateemisiksi hammaslääkäreiksi.

FINDOS Helsingin pääasialliset tutkimusalat ovat:

 1. Hampaan, kasvojen ja kallon kehitys ja kasvu ja sen geneettinen säätely
 2. Ohjattu kudosregeneraatio ja bioresorboituvat aineet
 3. Purentaelimistö ja sen patologiset tilat
 4. Suun infektiot, tulehdus ja niiden mekanismit
 5. Suun terveydenhuolto
 6. Syöpäbiologia
 7. Yleissairauksien yhteys suun terveyteen

FINDOS Helsinki on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulua. Ohjelma perustettiin 2014 ja tohtorikoulutettavia on tällä hetkellä noin 35, niin Suomesta kuin ulkomailta. Tohtorikoulutettavat tulevat kahdesta eri tiedekunnasta: lääketieteellinen- ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Vastuutiedekunta on lääketieteellinen tiedekunta. Ohjelma toimii kahdella eri kampuksella; Meilahdessa ja Viikissä. FINDOS Helsinki on osa kansallista verkostoa, johon kuuluu Helsingin lisäksi Itä-Suomen, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistot ja niissä toimivat hammaslääketieteellistä koulutusta antavat koulutusyksiköt.

FINDOS Helsinki tarjoaa erinomaista koulutusta, kuten hammaslääketieteen seminaareja, kirjallisuusseminaareja ja tieteellisiä teemallisia (esim. kehitysbiologian) retriittejä. Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu puolestaan tarjoaa laajan kattauksen erilaisia valmiustaitokursseja. Paikallisten kurssien lisäksi tohtorikoulutettavat voivat ottaa osaa kansallisten ohjelmien järjestämiin verkkoseminaarisarjoihin, laboratorio- ja metodologiakursseihin sekä kesäkouluihin. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kurssit ovat myös avoimia FINDOS tohtorikoulutettaville.

Suun terveystieteen tohtoriohjelman tutkintorakenne:

 • Väitöskirjatutkimus ohjaajan tutkimusryhmässä
 • Tieteenalakohtainen koulutus (30 op)
  • Metodologia- ja substanssikoulutus
  • Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö
  • Tutkimusetiikka
 • Yleiset valmiustaidot (10 op)

Tohtorikoulutuksen alkuvaiheessa jokainen Suun terveystieteen tohtoriohjelman tohtorikoulutettava laatii tohtoriohjelman tutkintorakennetta vastaavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Väitöskirjamääräykset

Väitöskirja on uusista tutkimustuloksista koostuva tieteellisesti merkittävä kokonaisuus. Se voi olla joko monografiaväitöskirja tai artikkeliväitöskirja, joka koostuu yhteenveto-osasta ja osajulkaisuista.

Rehtorin päätöksen mukaisesti (RP 79/2012) väitöskirjan on täytettävä yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Se sisältää
a) uutta tieteellistä tietoa ja osoittaa
b) väittelijän kriittistä ajattelua
c) oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
d) metodien hallintaa sekä soveltamiskykyä.

Väitöskirja
e) on tieteellisesti vakuuttava
f) se sisältää perusteltuja tuloksia
g) se on tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirja vastaa tyypillisesti neljän vuoden kokopäiväistä työskentelyä.

Suun terveystieteen tohtoriohjelma tarjoaa tohtorikoulutettavilleen valmiudet sekä ammattimaiselle tutkijanuralle että muihin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelman tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnalla, yliopistoilla ja terveydenhuollon yksiköillä on käytössään korkeasti koulutettuja ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä hammaslääketieteen alan asiantuntijoita. Hammaslääketieteen alojen tohtorit työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri sektoreille.

Suun terveystieteen tohtoriohjelmasta valmistuu: filosofian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja psykologian tohtoreita.

FINDOS tarjoaa tohtorikoulutettavilleen kansainvälisen tutkimus- ja koulutusympäristön sekä runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen. FINDOS tukee tohtorikoulutettaviensa osallistumista kansainvälisiin kokouksiin ja kursseille, sekä kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan myös mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin. Lisäksi FINDOSin koulutustarjonta toteutetaan englanninkielisenä ja kaikki tohtorikoulutettavat julkaisevat tutkimustuloksiaan kansainvälisillä julkaisufoorumeilla.

Suun terveystieteen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat tulevat kahdesta eri tiedekunnasta: lääketieteellinen- ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Vastuutiedekunta on lääketieteellinen tiedekunta. Ohjelma toimii kahdella eri kampuksella; Meilahdessa ja Viikissä. FINDOS Helsinki on osa kansallista verkostoa, johon kuuluu Helsingin lisäksi Itä-Suomen, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistot ja niissä toimivat hammaslääketieteellistä koulutusta antavat koulutusyksiköt. Yhteistyö kansallisesti ja tutkijakoulun muiden tohtoriohjelmien kesken on tiivistä. Tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan myös mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin.

FINDOS Helsingin pääasialliset tutkimusalat ovat:

 1. Hampaan, kasvojen ja kallon kehitys ja kasvu ja sen geneettinen säätely
 2. Ohjattu kudosregeneraatio ja bioresorboituvat aineet
 3. Purentaelimistö ja sen patologiset tilat
 4. Suun infektiot, tulehdus ja niiden mekanismit
 5. Suun terveydenhuolto
 6. Syöpäbiologia
 7. Yleissairauksien yhteys suun terveyteen
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.