Suomen kielen todentamistavat

Riittävä suomen kielen taito on todennettava, jos haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • käyttäytymistieteellinen tiedekunta (erityispedagogiikka, fonetiikka, kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kognitiotiede, kotitalousopettajan koulutus, käsityönopettajan koulutus, logopedia, lastentarhanopettajan koulutus, luokanopettajan koulutus, psykologia)
 • lääketieteellinen tiedekunta, suomenkieliset koulutukset
 • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutukset)
 • oikeustieteellinen tiedekunta, suomenkieliset hakukohteet

Jos haet käyttäytymistieteelliseen tai matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, voit halutessasi suomen kielen sijasta todentaa riittävän ruotsin kielen taidon.

Huomaa, että riittävää suomen kielen taitoa ei voi todentaa suomalaisen ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeella.

Jos sinulla ei ole mitään mainituista todistuksista, voit ilmoittautua Helsingin yliopiston Kielipalveluiden järjestämään suomen kielen kielitaitotestiin. Katso koeajat ja ilmoittautumisohjeet.

Katso yksityiskohtaiset tiedot kielitaidon todentavan liitteen toimittamisesta tästä.

Kielitaidon todentaminen: käyttäytymistieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta

Käyttäytymistieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa vaaditaan hyvää (eli opiskelutasoista) suomen kielen taitoa.

Hyvän kielitaidon todentamistavat ovat:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suomeksi.
 • Perusopetus suomeksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature / language and literature / language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

 

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.

 

 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 5.
 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Kielitaidon todentaminen: lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan kielivaatimukset määritellään sen mukaan, millä kielellä hakija osallistuu valintakokeeseen.

Jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen ja osallistut suomenkieliseen valintakokeeseen, sinun on osoitettava hyvä suomen kielen taito. Jos sen sijaan haluat osallistua ruotsinkieliseen valintakokeeseen, sinun on osoitettava erinomainen suomen kielen taito.

Voit osoittaa sekä hyvän että erinomaisen kielitaidon seuraavilla tutkinnoilla:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suomeksi.
 • Perusopetus suomeksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature / language and literature / language and performances) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Jos osallistut suomenkieliseen valintakokeeseen, voit lisäksi todentaa hyvän kielitaidon näillä opinnoilla:

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.

Näillä kokeilla voit todentaa hyvän kielitaidon, jos osallistut suomenkieliseen valintakokeeseen:

 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 5.
 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Näillä kokeilla voit todentaa erinomaisen kielitaidon, jos osallistut ruotsinkieliseen valintakokeeseen:

 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 6.
 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 6 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso erinomainen.