Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulun tutkinto-oikeus
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • Olet suorittanut opintoja vähintään 50 opintopistettä, joista vähintään 25 opintopistettä on haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja.
  • Koulutusohjelmaan soveltuvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3/5.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat opinnot eivät saa olla sisällytettyinä tutkintoon. Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään saman tasoiseen tutkintoon kuin siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus on ollut.

Jos hakija hakee useisiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin samassa haussa, hänen on priorisoitava hakukohteet hakemuksessaan. Mikäli hakija tulee valituksi useampaan hakukohteeseen, hänet valitaan vain siihen hakukohteeseen, jonka hän on priorisoinut hakemuksessaan korkeimmalle.

Valintamenettely

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman siirtohaussa voidaan valita enintään viisi henkilöä.

Hakijat, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus jossain suomalaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa sekä riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen ja joilla on suomalaisessa korkeakoulussa suoritettuja yliopisto-opintoja vähintään 50 opintopistettä, asetetaan järjestykseen haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvien opintojen (25 op) opintomenestyksen perusteella.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään oikeus siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta vastaava tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Samalla opinto-oikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai Helsingin yliopiston tiedekunnassa, jonka perusteella olet hakenut. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018 Oma opintopolku-palvelussa.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa tai 1.8.2017 aloittaneessa koulutusohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos haet Helsingin yliopistossa sinulla jo olevan ennen 1.8.2017 myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, huomaathan, että tutkinnonsuoritusoikeuden siirron kautta joudut siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa. Mikäli siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi on ollut maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, katso lisätietoja koulutusohjelman vaihdosta yliopiston intranet Flammasta.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

-       virallinen opintosuoritusote

Lisätietoa:

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta löytyy hakijapalveluiden sivulta ’Hakemuksen liitteet siirtohaussa’.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140