Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Valintaperusteet

Voit hakea tässä siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto

  • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa tai
  • Helsingin yliopistossa toisessa tiedekunnassa tai 1.8.2017 aloittaneessa koulutusohjelmassa

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos haet Helsingin yliopistossa sinulla jo olevan ennen 1.8.2017 myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, huomaathan, että tutkinnonsuoritusoikeuden siirron kautta joudut siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa. Mikäli siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi on ollut bio- ja ympräistötieteellisessä tiedekunnassa, katso lisätietoja koulutusohjelman vaihdosta yliopiston intranet Flammasta.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat opinnot eivät saa olla sisällytettyinä tutkintoon ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Jos hakija hakee useisiin hakukohteisiin samassa haussa, hänen on asetettava hakukohteet hakemuksessaan suosiojärjestykseen. Hakija, joka voisi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, valitaan siihen hakukohteeseen, joka on hänen hakemuksessaan suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään saman tasoiseen tutkintoon tai saman tasoisiin tutkintoihin kuin siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus on ollut.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan valitaan yhteensä enintään 10 uutta opiskelijaa.

 

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja vähintään 50 opintopistettä, joista vähintään 25 opintopistettä on molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja
  • Koulutusohjelmaan soveltuvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,0/5.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

 

Valinta

Hakijat, joilla on riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen, asetetaan järjestykseen haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvien perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään oikeus siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta vastaava tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Samalla opinto-oikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai Helsingin yliopiston tiedekunnassa, jonka perusteella olet hakenut. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Mikäli olemassa oleva tutkinnonsuorittamisoikeutesi on Helsingin yliopiston toisen tiedekunnan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon, sinulle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi sisältöä muutetaan tiedekunnan ja koulutusohjelman osalta. Koska tutkinnonsuoritusoikeuden sisältö vaihtuu, menetät samalla oikeutesi suorittaa tutkinnon alkuperäisessä tiedekunnassasi. Enimmäisopiskeluaika määräytyy siis olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi mukaan.

 

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018.

 

Lisätietoa hakemisesta

Hakuaika päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Opinto-oikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen (1.8.2018).

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • virallinen opintosuoritusote

Lisätietoa:

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta löytyy hakijapalveluiden sivulta ’Hakemuksen liitteet siirtohaussa’.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140