Säteilysuojakoulutus

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksiköllä on Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämä oikeus järjestää säteilylain (592/1991) 18 §:ssä tarkoitetun säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kuulusteluja sekä niihin valmistavaa säteilysuojelukoulutusta eläinröntgentoiminnan pätevyysalalla.

Lisätietoja ja materiaalit: Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssi 

Kuulustelu
Kuulusteluihin voi osallistua vain suoritettuaan ensin Säteilysuojelutoiminta eläinröntgenissä -kurssin. Kuulustelu järjestetään kurssin yhteydessä.

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.
Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Ilmoittautuminen     
Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston opintosihteerille mieluiten sähköpostilla eeva.koskela(at)helsinki.fi tai postittamalla ilmoittautumiskaavakkeen osoitteella:

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Opintotoimisto
PL 57
00014 Helsingin yliopisto

Kurssimaksu
Kurssiumaksu 180 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.