Osuustoiminnan tutkimusseminaari 2019

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää vuosittaisen Osuustoiminnan tutkimusseminaarin torstaina ja perjantaina 16. - 17.5.2019 Mikkelissä Kyyhkylän Kartanossa Saimaan rannalla.

Kuten aiemminkin, seminaarin tarkoituksena on vahvistaa osuustoiminnan tutkimukseen ja opetukseen eri tavoin liittyvien tahojen yhteistyötä. Tämän vuoksi ensimmäisen päivän esitykset liittyvät laajasti osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen eri aihealueisiin. Toisena päivänä taas keskitytään osuuskuntaoikeuteen.

Seminaarin järjestäjät toivoisivat esityksiä erityisesti seuraavilta aihealueilta, mutta myös muut aiheet ovat tervetulleita:

  • sellaiset uudet osuuskuntamuodot, jotka eivät ole vielä laajasti tunnettuja Suomessa (tieto-, asumis- ja infraosuuskunnat sekä muut aiemmin julkisesti tuotettuihin palveluihin liittyvät, kuten terveys-, hoiva- ja koulutusosuuskunnat, jne.),
  • uudenlaisen yrittämisen muodot, jotka liittyvät esimerkiksi termeihin keikkatalous, alustat, jakamistalous, joukkorahoitus, jne.,
  • miten osuuskunnat eroavat toiminnaltaan lähellä osuuskuntia olevista organisaatioista (sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset, jne.) sekä
  • yritysten uudenlainen kilpailutilanne, kun ne joutuvat vastaamaan niistä kustannuksista, joita ne ovat aiemmin pystyneet ulkoistamaan yhteiskunnan hoidettaviksi (esim. yritysten yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvä keskustelu).

Seminaarin toisena päivänä käsitellään osuuskuntaoikeuden näkökulmasta kysymystä siitä, kuinka osuustoiminnalliset yritykset voivat omaksua nämä edellä mainitut muutokset. Voivatko ne säilyttää, vaikkakin sopeutumalla, niiden kansainvälisesti tunnustetun identiteetin, jonka osuuskuntaoikeuden kautta pitäisi muuttua lakipykäliksi. Tämä on erityisen haastava tehtävä, koska osuuskuntaoikeus on vasta lähiaikoina päässyt uudelleen mukaan poliittisiin ja akateemisiin ohjelmiin.

Tervetuloa seminaariimme! Jos olet halukas myös pitämään esityksen jompanakumpana päivänä, ilmoitathan siitä järjestäjille mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15.4.2019.
Lähetäthän myös lyhyen yhteenvedon esityksestäsi.

Seminaarin järjestäjät:
Hagen Henrÿ, hagen.henry@helsinki.fi
Pekka Hytinkoski, pekka.hytinkoski@helsinki.fi
Tytti Klén, tytti.klen@helsinki.fi

Merkitse ajankohta kalenteriisi! Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Seminaarin osallistumismaksut:
95 € – majoitus 1 hh, seminaari ja ruokailut (huoneita on rajoitetusti)
50 € – majoitus 2 hh, seminaari ja ruokailut
30 € – seminaari ja ruokailut, ei majoitusta
25 € – hostels-tasoinen majoitus 2 - 4 hh huoneessa, seminaari ja ruokailut (varattu ensisijaisesti opiskelijoille)