Lähde luomun matkaan - Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan yhdessä alueen matkailualan, ruokaketjun ja luonnontuotealan yritysten kanssa matkailutuotteita ja -palveluita, joissa luomu on houkuttelevasti mukana. Hankkeen tuloksena muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista matkailussa ja arvio soveltuvuudesta Etelä-Savon matkailuympäristöön, syntyy uusia luomumatkailutuotteita tai -palveluita yhteistyössä ruokaketjun, matkailuyritysten ja luonnontuotealan toimijoiden kanssa sekä hankkeen tuloksena osataan viestiä luomusta oikein ja matkailijoita houkuttavasti.

1.11.2017 – 30.10.2021