Luomutietoverkon materiaalit

Luomutietoa uudella toimintamallilla - LuomuTIETOverkko -hankkeessa kehitettiin vuosina 2009 - 2011 kestävän maatalouden ja erityisesti luomualan osaamista verkostojen, uusien viestintävälineiden ja toimintatapojen avulla. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja rahoitti Hämeen ely-keskus Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta.

LuomuTIETOverkko -hankkeessa tuotetut oppimateriaalit siirretään Avointen oppimateriaalien kirjastoon ja julkaistaan tällä sivulla sitä mukaa, kun tallennustyö edistyy. Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehittää opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Osaavat viljelijät ovat kertoneet LuomuTIETOverkolle kokemuksistaan. Tätä tietoa jaetaan tietoiskuissa, joihin on yhdistetty äänitykset ja niitä tukevat diat.

Asiantuntijat kertovat LuomuTIETOverkon tallennuksissa käytännön luomun kannalta hyödyllistä tutkimustietoa. Diaesityksiin on liitetty äänitykset.

LuomuTIETOverkon asiantuntijoiden diaesityksiä tarjotaan kouluttajien käyttöön ja itseopiskeluun.

LuomuTIETOverkon asiantuntijoiden laatimissa tietokorteissa kerrotaan tiiviisti ja käytännöllisesti olennaiset asiat tietystä teemasta tekstinä ja kuvina. Kortit julkaistaan pdf-muodossa ja ne toimivat sekä tulosteina että ruudulta katseltuina.

Luonnonmukainen maatalous -oppikirja on jaettu Avointen oppimateriaalien kirjastossa luvuittain pdf-tiedostoihin, joita voi ladata ja tulostaa vapaasti. Kirja sopii perusteokseksi esim.  viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden käyttöön.

Luonnonmukainen maatalous -oppikirja
Esipuhe,  sisällysluettelo ja johdanto (12 s, 3,3 Mt)
1. Luonnonmukaisen maatalouden perusteet, Jukka Rajala (40 s, 0,4 Mt)
2. Maan viljavuus, Jukka Rajala (52 s, 1,6 Mt)
3. Viljelykierrot, Jukka Rajala (20 s, 0,5 Mt)
4. Ravinnekierrot ja ravinnehuolto luonnonmukaisessa viljelyssä, Jukka Rajala, Petri Leinonen, Ilmari Schepel (126 s, 1,7 Mt)
5. Kasvinsuojelu, Jukka Rajala, Anne Piirainen, Ilmari Schepel, Heikki Koskimies, Johanna Huikko (64 s, 0,6 Mt)
6. Peltokasvien luonnonmukainen viljely, Jukka Rajala (44 s, 0,7 Mt)
7. Puutarhakasvien luonnonmukainen viljely, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen (43 s, 1,1 Mt)
8. Luonnonmukainen kotieläintuotanto, Brita Suokas, Ulla Roiha ja Kristiina Dredge (32 s, 1,0 Mt)
9. Luomutuotteiden jatkojalostus ja markkinointi, Sampsa Heinonen, Marita Leskinen, Marja-Riitta Kottila,  Pekka Terhemaa (32 s., 0,3 Mt)
10. Luomutuotantoon siirtyminen ja talous, Jukka Rajala, Kauko Koikkalainen (34 s, 0,6 Mt)

Luonnonmukainen maatalous. 2006.  Rajala, J. (toim.).  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, julkaisu no 80. ISSN 0786-8367.

LuomuTIETOverkko tuo viljelijöille ja kaikille muillekin kiinnostuneille tutkimustietoa helposti tartuttaviksi ja tiiviiksi tehdyissä teksteissä.