Ruralia-instituutti tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille.

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista perusopetusta Co-Op Network Studies -yliopistoverkoston kautta jäsenyliopistojensa perus- ja jatko-opiskelijoille. Opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opetusta tarjotaan verkko-opetuksena. Verkostoa koordinoidaan Ruralia-instituutissa.