Koulutustarjonta

Ruralia-instituutti tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille.

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista perusopetusta Co-Op Network Studies -yliopistoverkoston kautta jäsenyliopistojensa perus- ja jatko-opiskelijoille. Opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opetusta tarjotaan verkko-opetuksena. Verkostoa koordinoidaan Ruralia-instituutissa.

AGRIFOOD on yliopistollinen täydennyskoulutus maatalousyrityksensä aktiivisesta kehittämisestä kiinnostuneille eteläpohjalaisille alkutuottajille.

Tutustu AGRIFOOD-koulutukseen

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ovat toteuttaneet yhdessä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja avoimen yliopiston kanssa ns. agrologista agronomiksi -opintoja.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan totetutetut kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti agrologeille (AMK), jotka tähtäävät maatalous-metsätieteiden maisterin tutkintoon, mutta kurssit ovat avoimia myös muille aiheista kiinnostuneille ja osallistua voi vain yksittäisille opintojaksoillekin.

Opintoja kehitetään parhaillaan.

Co-op Network Studies (CNS) on kymmenen yliopiston laajuinen yliopistoverkosto, jonka opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena. Lisäksi CNS-koordinaatioyksikkö on aktiivisesti mukana kehittämässä ja tutkimassa osuustoimintaa sivuavia teemoja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Tutustu Co-op Network Studies -koulutukseen

Elintarviketalouden PD-ohjelma on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikoistumisohjelma elintarvikealalla toimiville asiantuntijoille.

Tutustu Elintarviketalouden PD-ohjelmaan

Green Care on luontoon, maisemaan, kasveihin ja eläimiin perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat sekä sosiaali- ja terveysala, maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja matkailu. Alalla tarvitaan lisää koulutusta – myös korkea-asteella.

Tutustu Green Care korkea-asteen koulutukseen

Elintarvikealan hygieniaosaamiskoulutukset ovat elintarvikealan yrityksille ja elintarvikealan työntekijöille suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä, joiden avulla yritykset pystyvät päivittämään tietonsa elintarvikehygieniaan ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyen. Omatoimisesti opiskeleville voidaan sopia pelkän hygieniaosaamistestin suorittamisesta erikseen. Testejä järjestetään myös venäjän kielellä (tulkkaus).

OSMO eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hanke 2015-2018 organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Kohderyhmä: Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehokkaasta maan hoidosta.

Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet:

  • Kasvukunnon määrittäminen paranee
  • Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
  • Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
  • Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

Tutustu OSMO-koulutukseen

Tutustu valmennuksiin