Koulutus

Ruralia-instituutti on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova ympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille työelämäläheisen ja monitieteisen oppimisympäristön. Opetuksessa huomioidaan tutkimuslähtöisyys ja teorian käytäntöön soveltaminen.

Opetus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen keinoin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä paikalliskehittämisen ja kestävän ruokaketjun yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.