Ruotsin kielen todentamistavat

Riittävä ruotsin kielen taito on todennettava, jos haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • käyttäytymistieteellinen tiedekunta (pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, fonetiikka, kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kognitiotiede, kotitalousopettajan koulutus, käsityönopettajan koulutus, logopedia, lastentarhanopettajan koulutus, luokanopettajan koulutus, psykologia)
 • lääketieteellinen tiedekunta, ruotsinkieliset koulutukset
 • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutukset)
 • oikeustieteellinen tiedekunta, ruotsinkieliset hakukohteet
 • Svenska social- och kommunalhögskolan, kaikki hakukohteet

Jos haet matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, voit halutessasi ruotsin kielen sijasta todentaa riittävän suomen kielen taidon. Sama koskee myös yllä mainittuja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan koulutuksia lukuun ottamatta hakukohdetta pedagogik (allmän och vuxenpedagogik).

Huomaa, että riittävää ruotsin kielen taitoa ei voi todentaa suomalaisen ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeella.

Jos sinulla ei ole mitään mainituista todistuksista,voit ilmoittautua Helsingin yliopiston Kielipalveluiden järjestämään ruotsin kielen kielitaitotestiin. Katso koeajat ja ilmoittautumisohjeet. Testillä ei voi todentaa riittävää kielitaitoa Svenska social- och kommunalhögskolanin kohteisiin.

Katso yksityiskohtaiset tiedot kielitaidon todentavan liitteen toimittamisesta tästä.

Kielitaidon todentaminen: käyttäytymistieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta

Käyttäytymistieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa vaaditaan hyvää (eli opiskelutasoista) ruotsin kielen taitoa.

Hyvän kielitaidon todentamistavat ovat:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto ruotsiksi.
 • Perusopetus ruotsiksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature / language and literature / language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi.

Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 5.
Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.
TISUS (Test in Swedish for University Studies, hyväksytyllä arvosanalla.

Huom! Jos haet logopedian koulutukseen ruotsin kieltä taitavien valintaryhmässä, sinulta vaaditaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan määrittelemä erinomainen kielitaito. Katso tiedekunnan hakuoppaasta, miten voit todentaa erinomaisen kielitaidon (luku 4.5.2).

Kielitaidon todentaminen: lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan kielivaatimukset määritellään sen mukaan, millä kielellä hakija osallistuu valintakokeeseen.

Jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen ja osallistut ruotsinkieliseen valintakokeeseen, sinun on osoitettava hyvä ruotsin kielen taito. Jos sen sijaan haluat osallistua suomenkieliseen valintakokeeseen, sinun on osoitettava erinomainen ruotsin kielen taito.

Voit osoittaa sekä hyvän että erinomaisen kielitaidon seuraavilla tutkinnoilla:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto ruotsiksi.
 • Perusopetus ruotsiksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature / language and literature / language and performances) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Jos osallistut ruotsinkieliseen valintakokeeseen, voit lisäksi todentaa hyvän kielitaidon näillä opinnoilla:

 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi.

Näillä kokeilla voit todentaa hyvän kielitaidon, jos osallistut ruotsinkieliseen valintakokeeseen:

 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 5.
 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.
 • TISUS (Test in Swedish for University Studies, hyväksytyllä arvosanalla.
 • Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988–2012, hyväksytyllä arvosanalla.

Näillä kokeilla voit todentaa erinomaisen kielitaidon, jos osallistut suomenkieliseen valintakokeeseen:

 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe, keskiarvona taitotaso 6.
 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 6 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso erinomainen.
 • TISUS (Test in Swedish for University Studies, hyväksytyllä arvosanalla.
 • Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988–2012, hyväksytyllä arvosanalla.

Kielitaidon todentaminen: Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolanin vaatiman kielitaidon todentamistavat ovat:

 • Ruotsi äidinkielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur osana ruotsin kielellä suoritettua suomalaista ylioppilastutkintoa.
 • Ruotsi äidinkielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur osana suomen kielellä suoritettua suomalaista ylioppilastutkintoa.
 • Toisen kotimaisen kielen pitkän oppimäärän (ns. A2-kieli) koe ruotsin kielessä arvosanalla laudatur vuonna 2012, 2013 tai 2014.
 • Äidinkielen kokeen korvaava ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Suomalaisen perusopetuksen tai lukion päättötodistus, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielen oppimäärästä ruotsin kielessä.
 • Ruotsi äidinkielenä (A-kielenä) osana Suomessa suoritettua IB-tutkintoa.
 • Peruskoulua tai lukiota vastaavat opinnot Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa kyseisen maan kielellä.
 • Vähintään 60 opintopistettä ruotsiksi yliopistossa tai korkeakoulussa.
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Yleinen kielitutkinto, keskiarvona kielitutkinnon osakokeissa taitotaso 6 (suoritettu ennen vuotta 2012) TAI taitotaso 6 kaikissa neljässä osakokeessa (suoritettu vuonna 2012 tai sen jälkeen).
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso erinomainen.
 • Svenska social- och kommunalhögskolanin, Åbo Akademin tai Svenska Handelshögskolanin kielikoe vuodelta 2012, 2013 tai 2014, hyväksytyllä arvosanalla.

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja todistuksia, voit osallistua Svenska social- och kommunalhögskolanin järjestämään kielikokeeseen 5.5.2014 klo 10.00-15.00. Ilmoittaudu kielikokeeseen 25.4.2014 mennessä.

Voit kuitenkin hakea vapautusta kielikokeesta, jos olet muilla opinnoilla saavuttanut niin hyvän kielitaidon, että uskot pystyväsi suorittamaan korkeakouluopintoja ruotsiksi. Vapautusta on haettava 21.3.2014 mennessä.

Ohjeet siitä, miten haet vapautusta tai ilmoittaudut kielikokeeseen on Svenska social- och kommunalhögskolanin sivuilla.