Tämän opetussivuston alkuperäisenä tarkoituksena oli välittää Ahvenanmaalla tehdyistä ekologisista tutkimuksista saatua tietoa paikalliselle väestölle. Kohderyhmänä olivat lähinnä lähinnä peruskoululaiset,  mutta tietopaketti soveltuu myös kaikille muille kiinnostuneille sekä Ahvenanmaalla että muualla Suomessa. Sivustolla esitellään lyhyesti esimerkkien valossa ekologian ja evoluution peruskäsitteitä.