Erasmus+-hankkeen tavoitteena on tukea opettajia ja kouluja oppiainerajat ylittävän opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

CICERO_Pictures_crosscut

Hankkeessa selvitetään, millaisia oppiainerajat ylittävän opetuksen käytänteitä ja toteutustapoja eri EU-maissa on. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaista osaamista ja tukea opettajat kokevat tarvitsevansa oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen ja millaisia hyviä käytänteitä sekä mahdollisia haasteita opetukseen liittyy.

Hankkeessa rakennetaan myös opettajille suunnattu verkko-oppimisalusta, josta voi saada vinkkejä ja tukea oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen.

HANKKEESSA OVAT MUKANA

  • Centre international d’études pédagogiques (Ranska)
  • École Normale Supérieure de Lyon (Ranska)
  • University of Southern Denmark (Tanska)
  • Educational Research Institute (Puola)
  • Institute of Education de l’Universidade do Minho (Portugali)
  • Universidade Aberta (Portugali)
  • Norwegian Center for ICT in Education (Norja)
  • CICERO Learning, University of Helsinki (Suomi)

LISÄTIETOA:

Mari Tervaniemi
Tutkimusjohtaja, vastuullinen tutkija
CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Annina Rintakumpu
Tutkimusavustaja
CICERO Learning, Helsingin yliopisto
annina.rintakumpu@helsinki.fi

Vilhelmiina Harju
Tohtorikoulutettava
CICERO Learning, Helsingin yliopisto