Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka

 

Besp

 

Monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun avaimet piilevät ihmisten ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutoksessa. Esimerkiksi ilmastoon vaikuttavien päästöjen vähentämiseen, kroonisiin sairauksiin, etniseen syrjintään sekä työ- ja kouluhyvinvointiin voidaan vaikuttaa muuttamalla toiminta- ja elintapoja.

Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka  (Behaviour Change Science & Policy, BeSP) on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke (2019-20), jonka tavoitteena on luoda tieteellinen ja tieteidenvälinen keskustelufoorumi käyttäytymiseen vaikuttamista koskevista kysymyksistä. Hanke tuo eri alojen tutkijat, päätöksentekijät ja muut toimijat yhteisten kysymysten äärelle keskustelemaan vaikuttavista keinoista ja siitä, miten käyttäytymisen muutokseen liittyviä haasteita voidaan tehokkaammin ratkoa ja ratkaisuja tutkia. Hanke tehostaa käyttäytymiseen vaikuttamista koskevan tutkimuksen hyödyntämistä politiikkatoimien suunnittelussa.

Hankkeen ytimen muodostaa viiden symposion kokonaisuus, joka käsittelee näyttöön perustuvaa politiikkaa ja käyttäytymiseen vaikuttamista koskevan tutkimuksen hyödyntämistä. Symposioissa vastakkaisia tieteellisiä näkemyksiä herättävät kiistanalaiset kysymykset nostetaan keskusteluun ja uusia/lupaavia tulevaisuuden suuntia etsitään. Vuoropuheluiden tulokset raportoidaan ja keskusteluja jatketaan sosiaalisessa mediassa.

Lopuksi julkistetaan hankkeen tuotoksena syntynyt yhteiskunnallisen päätöksenteon työkalupakki, joka kertoo miten tiedettä ja tutkimusta voitaisiin hyödyntää paremmin.

 

TULEVAT TAPAHTUMAT

 

Save the date for the last BeSP symposium

5th Behaviour Change Science & Policy symposium: Complexity Science and Behaviour Change Interventions

How can complex systems approach enrich behavioural and social science research, and increase its relevance to public policy? The symposium will shed light on various ways of how theoretical insights and empirical methods of complexity science can contribute to research and practice of interventions to change behaviour in various societal domains. We have both international and Finnish speakers who are experts in this area. All scholars, students and audiences interested in the behaviour change research and policy are welcome to discuss and seek promising avenues for the future!

Virtual symposium will take place on: October 8th and 9th (on both days 11-16 Finnish time)

 

MENNEET TAPAHTUMAT

En­sim­mäi­nen BeSP-sym­po­sium: In­ter­ven­tioi­den ar­vioin­ti ja kent­tä­ko­keet oli korkean profiilin profiilin tapahtuma, joka kokosi yhteen 130 rekisteröitynyttä osallitujaa. Tapahtuman esitykset ovat katseltavissa täällä: https://www.helsinki.fi/en/conferences/1st-behaviour-change-science-policy-besp-symposium

Toinen BeSP-symposium: Käyttäytymistiedon hyödyntäminen politiikkatoimien kehittämisessä ja suunnittelussa järjestettiin Tiedekulmassa ja HY:n keskustakampuksen tiloissa. Päätapahtuma varattiin loppuun useita päiviä etukäteen (yli 150 ilmoittautunutta) samoin myös työpajat ja verkostoitumistilaisuus. Lisäksi tapahtumaa seurasi etäyhteyden kautta 119 katsojaa ensimmäisenä ja 149 katsojaa toisena päivänä. Tapahtuman esitykset ovat katseltavissa täällä: https://www.helsinki.fi/en/conferences/behavioural-insights-in-designing-public-policy-interventions

Kolmas BeSP-symposium: Käänteinen translaatio: Käytäntöperustainen evidenssi järjestettiin yksipäiväisenä tapahtumana Metsätalolla. Tapahtuma oli täyteen varattu ja sitä seurasi laaja yleisö myös etäyhteyden kautta. Lisätietoa on tarjolla ja tapahtuman esitykset katseltavissa tapahtuman nettisivulla: https://www.helsinki.fi/en/conferences/reverse-translation-practice-based-evidence

Neljäs BeSP symposium:  Creating real-world impact: Implementation and dissemination of behaviour change interventions muutettiin lyhyellä varoitusajalla virtuaaliseen muotoon (COVID-19 tilanteen vuoksi). Korkean profiilin kaksipäiväinen tieteidenvälinen tapahtuma keräsi suuren yleisön: Noin 500 henkilöä seurasi striimausta torstaina ja noin 300 henkilöä keskiviikkona. Lisätietoa sekä esitysten nauhoitukset löytyvät täältä: https://www.helsinki.fi/en/conferences/implementation-and-dissemination

 

JÄRJESTÄJÄT

Koordinaattori: Tohtoritutkija Elina Renko, elina.renko@helsinki.fi

Johtaja: Apulaisprofessori Nelli Hankonen, nelli.hankonen@helsinki.fi

Työryhmän jäsenet:
Markus Kanerva, Erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia
Sirpa Kekkonen, Ohjelmaneuvos, Valtioneuvoston kanslia
Aino Kääriäinen, Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
Taru Lintunen, Professori, liikuntapsykologia, Jyväskylän yliopisto
Satu Korhonen, Vanhempi konsultti, Demos Helsinki
Topi Miettinen, Professori, taloustiede, Svenska Handelshögskolan
Harri Oinas-Kukkonen, Professori, tietojenkäsittelytiede
Jukka Pirttilä, Professori, taloustiede, Helsingin yliopisto
Juho Saari, Professori, sosiologia, Tampereen yliopisto
Katariina Salmela-Aro, Professori, kasvatustiede, Helsingin yliopisto
Maija Setälä, Professori, valtio-oppi, Turun yliopisto