Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka

 

Besp

 

Monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun avaimet piilevät ihmisten ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutoksessa. Esimerkiksi ilmastoon vaikuttavien päästöjen vähentämiseen, kroonisiin sairauksiin, etniseen syrjintään sekä työ- ja kouluhyvinvointiin voidaan vaikuttaa muuttamalla toiminta- ja elintapoja.

Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka  (Behaviour Change Science & Policy, BeSP) on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke (2019-20), jonka tavoitteena on luoda tieteellinen ja tieteidenvälinen keskustelufoorumi käyttäytymiseen vaikuttamista koskevista kysymyksistä. Hanke tuo eri alojen tutkijat, päätöksentekijät ja muut toimijat yhteisten kysymysten äärelle keskustelemaan vaikuttavista keinoista ja siitä, miten käyttäytymisen muutokseen liittyviä haasteita voidaan tehokkaammin ratkoa ja ratkaisuja tutkia. Hanke tehostaa käyttäytymiseen vaikuttamista koskevan tutkimuksen hyödyntämistä politiikkatoimien suunnittelussa.

Hankkeen ytimen muodostaa viiden symposion kokonaisuus, joka käsittelee näyttöön perustuvaa politiikkaa ja käyttäytymiseen vaikuttamista koskevan tutkimuksen hyödyntämistä. Symposioissa vastakkaisia tieteellisiä näkemyksiä herättävät kiistanalaiset kysymykset nostetaan keskusteluun ja uusia/lupaavia tulevaisuuden suuntia etsitään. Vuoropuheluiden tulokset raportoidaan ja keskusteluja jatketaan sosiaalisessa mediassa.

Lopuksi julkistetaan hankkeen tuotoksena syntynyt yhteiskunnallisen päätöksenteon työkalupakki, joka kertoo miten tiedettä ja tutkimusta voitaisiin hyödyntää paremmin.

 

TULEVAT TAPAHTUMAT

 

The third BeSP symposium on Re­verse trans­la­tion: Prac­tice-based evid­ence

on Friday 21st February 2020, 9.00-15.00

KEYNOTE: Professor Christa Fouche, The University of Auckland: Results to Practice: Navigating Complexities to Create Meaningful Impact

Venue: University of Helsinki/Metsätalo, Unioninkatu 40, lecture hall 6 (3rd floor)

Symposium will feature topics on how to…

- accelerate quality of research and science by investigating practice-generated solutions 

- advance collaborative knowledge production via practice research (research-mindedness)

- develop practices and knowhow through experimentation 

… and many other topics.

More information: https://www.facebook.com/events/419796398919442/

There is no participation fee, but registration is required here:

https://www.lyyti.fi/reg/3rd_BeSP_Symposium_Reverse_translation_Practicebased_evidence_2788

 

 

Save the date:

The fourth BeSP symposium on Im­ple­ment­a­tion and dis­sem­in­a­tion

on 25-26 March 2020

Dates: Wed 25th 13.00-15.00; Thu 26th March 09.00-16.00 

Venue: Wed 25th University of Helsinki/Think Corner, Yliopistonkatu 4; 

Thu 26th Sonckin Sali, Eteläesplanadi 16, Helsinki

Symposium will feature international and Finnish speakers on implementation science contributions to implementing evidence-based interventions to practice.

Registration opens in January 2020 

 

Muiden tulevien symposioiden aiheet:

  • Interventiot kompleksisina systeemeinä

 

MENNEET TAPAHTUMAT

En­sim­mäi­nen BeSP-sym­po­sium: In­ter­ven­tioi­den ar­vioin­ti ja kent­tä­ko­keet oli korkean profiilin profiilin tapahtuma, joka kokosi yhteen 130 rekisteröitynyttä osallitujaa. Tapahtuman esitykset ovat katseltavissa täällä: https://www.helsinki.fi/en/conferences/1st-behaviour-change-science-policy-besp-symposium

Toinen BeSP-symposium: Käyttäytymistiedon hyödyntäminen politiikkatoimien kehittämisessä ja suunnittelussa järjestettiin Tiedekulmassa ja HY:n keskustakampuksen tiloissa. Päätapahtuma varattiin loppuun useita päiviä etukäteen (yli 150 ilmoittautunutta) samoin myös työpajat ja verkostoitumistilaisuus. Lisäksi tapahtumaa seurasi etäyhteyden kautta 119 katsojaa ensimmäisenä ja 149 katsojaa toisena päivänä. Tapahtuman esitykset ovat katseltavissa täällä: https://www.helsinki.fi/en/conferences/behavioural-insights-in-designing-public-policy-interventions

 

 

JÄRJESTÄJÄT

Koordinaattori: Tohtoritutkija Elina Renko, elina.renko@helsinki.fi

Johtaja: Apulaisprofessori Nelli Hankonen, nelli.hankonen@helsinki.fi

Työryhmän jäsenet:
Markus Kanerva, Erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia
Sirpa Kekkonen, Ohjelmaneuvos, Valtioneuvoston kanslia
Aino Kääriäinen, Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
Taru Lintunen, Professori, liikuntapsykologia, Jyväskylän yliopisto
Kirsi-Marja Lonkila, Asiantuntija,tutkimuksella vaikuttaminen, Demos Helsinki
Topi Miettinen, Professori, taloustiede, Svenska Handelshögskolan
Harri Oinas-Kukkonen, Professori, tietojenkäsittelytiede
Jukka Pirttilä, Professori, taloustiede, Helsingin yliopisto
Juho Saari, Professori, sosiologia, Tampereen yliopisto
Katariina Salmela-Aro, Professori, kasvatustiede, Helsingin yliopisto
Maija Setälä, Professori, valtio-oppi, Turun yliopisto