Osallistu kyselyyn

Kerro meille omasta voiman paikastasi sähköisessä kyselyssä
INFORMOINTI DOKUMENTOINNISTA

Voiman paikka -hankkeessa tutkimme helsinkiläisille tärkeitä paikkoja. Selvitämme, mitkä paikat ovat arjessa voimaannuttavia, mikä tekee niistä sellaisia ja miten näiden paikkojen muutokset ovat vaikuttaneet helsinkiläisten kokemuksiin omasta lähiympäristöstään. Keräämme helsinkiläisten kokemuksia voimapaikoista tutkimusaineistoksi. Keruu tapahtuu etnografisin menetelmin esimerkiksi haastattelemalla, kuvaamalla, äänittämällä, havainnoimalla ja kyselyvastauksia keräämällä. Aineisto tallennetaan Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin.

Lisätietoja dokumentoinnista:

Terhi Ainiala, tutkija / Voiman paikka -hanke / Helsingin yliopisto
050 318 5251, terhi.ainiala@helsinki.fi

Pia Olsson, tutkija / Voiman paikka -hanke / Helsingin yliopisto
050 534 0110, pia.olsson@helsinki.fi

Helena Schulman, tutkimusavustaja / Voiman paikka -hanke / Helsingin yliopisto
050 350 4311, helena.schulman@helsinki.fi