Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme mahdollistaa jokaiselle promootioon osallistuvalle turvallisen ja viihtyisän tapahtuman. Turvallisemman tilan periaatteet ovat toimintaohjeita, joiden avulla luodaan yhdessä toisia kunnioittavaa ja arvostavaa ilmapiiriä.

Periaatteet ovat voimassa kaikissa promootion tapahtumissa, ja jokaisen osallistujan edellytetään noudattavan niitä. Periaatteiden laiminlyönti tai rikkominen voivat johtaa tapahtumasta poistamiseen.

Promootiotoimikunnan jäsenet Ritva Palmén ja Heikki Pesonen toimivat häirintäyhdyshenkilöinä kaikissa promootion tilaisuuksissa.

Promootiossa ei sallita häirintää, rasismia, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Kohtaa toiset avoimesti sellaisina kuin he ovat. Meillä kaikilla on olettamuksia ja ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus. Kuuntele, anna tilaa ja anna jokaisen määritellä identiteettinsä ja kokemuksensa itse.

Tunnista omat etuoikeutesi. Nämä ovat etuja, joita yksilöt saavat kuulumalla tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin. Etuoikeudet liittyvät muun muassa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, luokkaan, kieleen, terveydentilaan ja uskontoon. Vaikka sinulla olisi turvallinen ja hyväksytty olo, se ei tarkoita, että kaikilla muillakin on. Jos sinulla on mukava olla, käytä sitä turvallisen ilmapiirin luomiseksi kaikille.

Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Ei tarkoittaa ei. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Muuta käytöstäsi tai lopeta, jos toinen niin pyytää.

Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, puutu tilanteeseen tai ilmoita tapahtuneesta promootion häirintäyhdyshenkilöille.

Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät virheitä. Korjaa tarvittaessa omaa käytöstäsi. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti toisten erehdyksiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kanssa.

Jokaisella meistä on vastuu siitä, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo. Rakenna omalla toiminnallasi avointa, arvostavaa ja turvallista ilmapiiriä.