Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos et löydä vastausta kysymykseesi nettisivuilta, otathan yhteyttä sähköpostitse oik-promootio@helsinki.fi.
Pukeutuminen ja arvomerkit

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa väitelleiden tohtoreiden hatun väri on tiedekunnan bolognanpunainen.

Hatun etuosaa korista tiedekunnan embleemi, jossa on seppeleen sisällä miekka ja valasauva ristissä.

Promootioon ei voi osallistua läsnäolevana promovendina ilman tohtorinhattua ja -miekkaa. Kunniatohtorit saavat tiedekunnalta hatun lahjaksi.

Uudet promovendit hankkivat itse tohtorinhattunsa promootioon. Ellei tohtorinhattua ole entuudestaan, se kannattaa tilata ajoissa (3-4 kk). Keväällä 2023 järjestetään useita promootioita ja hattuliikkeet voivat ruuhkautua.

Yliopistolla ei ole lainahattuja, mutta kollegalta voinee sellaisen lainata (hatun tulee tosin olla oikeanlainen, oikean kokoinen ja pysyä päässä). Myös Facebook-ryhmästä ”Promootiot kierrättää” voi yrittää löytää hatun.

Tohtorinhattuja tarjoavat ainakin:

Suomessa tohtorinmiekkana käytetään Akseli Gallén-Kallelan suunnittelemaa ainoaa virallista siviilimiekkaa. Miekkana ei saa käyttää sotilasmiekkaa, ulkomaista tohtorinmiekkaa eikä muuhun tarkoitukseen tehtyä miekkaa. Miekkaan tulee Helsingin yliopiston embleemi ja kaiverrus (nimi sekä väitös- tai promootiopäivämäärä). Vuoden 2023 promootiopäivämäärä on 16.6.2023. 

Promootioon ei voi osallistua läsnäolevana promovendina ilman tohtorinhattua ja -miekkaa. Kunniatohtorit saavat tiedekunnalta lahjaksi tohtorinmiekan.

Yliopistolle on tullut miekkojen lainauspalvelu. Mikäli haluat lainata miekan, ilmoita siitä ilmoittautumislomakkeellasi. 

Tohtorinmiekkoja on yliopistolta lainattavissa noin 40 kpl. Jos halukkaita on enemmän kuin 40, miekat arvotaan huhtikuun aikana.

Tohtorinmiekkoja tarjoavat ainakin:

Promootion tilaisuuksissa on erilaisia pukukoodeja.

Eri tiedekuntien ja yliopistojen promootiot eroavat toisistaan ja tämä näkyy myös pukeutumisessa. Tässä mainitut ohjeet saavat siis poiketa muiden tiedekuntien tai yliopistojen promootioiden pukeutumisohjeista. Kaikkia oikeustieteellisen tiedekunnan promootioon osallistuvia pyydetään täten noudattamaan näillä nettisivuilla ilmoitettua pukukoodia kunkin tilaisuuden osalta.

Promovendien tavoin myös vieraat voivat pukeutua frakkiin tai mustaan täyspitkään juhlapukuun. Tohtorinhattua kantavan vieraan kohdalla tämä on suositeltavaa. Tilaisuuteen käy myös tumma puku, joka frakin korvatessaan yleensä on musta, tai vastaavasti lyhyempi iltapuku (hameen mitta nilkka- tai polvipituinen, seuralaisen puvusta riippuen). Virkapuku on myös mahdollinen, mutta kansallispuku ei käy.

Promootion tohtorivieraat sekä -seuralaiset voivat ottaa tohtorinhattunsa mukaan aktiin. Muut kuin promovendit, mukaan lukien riemutohtorit, seuralaiset ja vieraat, käyttävät aktissa omaa tohtorinhattuaan riippumatta väristä ja embleemistä. Myös ulkomaiset tohtorinhatut ovat sallittuja. Hattu tuodaan juhlasaliin vasemmalla käsivarrella ja asetetaan päähän, kun promoottori asettaa oman hattunsa päähänsä. Miehet riisuvat tohtorinhattunsa Maamme-laulun ajaksi promootioaktissa sekä juhlajumalanpalveluksessa.

Aiemmin vihityt tohtorit eivät kanna miekkaa mukanaan. Miekkoja kantavat vain tässä promootiossa vihittävät tohtorit (promovendit, kunniatohtorit ja riemutohtorit) sekä promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut. Miekkaa pidetään promootiokulkueessa ja Tuomiokirkossa/Kansalliskirjastossa, mutta sitä ei oteta mukaan iltajuhlaan (voidaan jättää vaatesäilytykseen).

Valtiollisia kunniamerkkejä saaneet käyttävät niitä alkuperäiskokoisina. Sama pätee akateemisiin kunnia- ja ansiomerkkeihin. Osakunta- ja muita nauhoja ei sen sijaan käytetä.

Kaikkien, myös seuralaisten ja vieraiden, suositellaan jättävän käsilaukkunsa vaatesäilytykseen, joka on promootion aikana vartioitu.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on käynnissä ja mahdollista 30.4.2023 asti. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan promootioon 2023 voivat osallistua kaikki ne oikeustieteellisessä tiedekunnassa tohtorin tutkinnon suorittaneet tai viimeistään 23.4.2023 valmistuvat henkilöt, joita ei ole aiemmin promovoitu oikeustieteellisen tiedekunnan promootiossa, sekä heidän avecinsa. 

Riemutohtorina voivat vuoden 2023 promootioon osallistua henkilöt, jotka valmistuivat oikeustieteen tohtoreiksi Helsingin yliopistosta vuosina 1967-1972 ja joita ei ole vielä riemutohtoreiksi promovoitu. 

Promootioon voi osallistua yksin tai avecin kanssa. Avecin ei tarvitse itse olla promovendi. Avec voi olla esimerkiksi ystävä, kumppani tai perheenjäsen. 

Valitettavasti et, mikäli kyse on samasta tutkinnosta. Akateeminen arvo myönnetään promootiossa vain kerran. Jos osallistut nyt poissaolevana, et voi osallistua uudelleen läsnäolevana. 

Promootioon voi osallistua joko kokonaisuutena 15.–17.6. tai vain perjantain aktiin ja edellisen päivän aktiharjoitukseen. Koska promootio on kolmen päivän mittainen kokonaisuus, osallistumisvaihtoehdot on rajattu edellä mainittuihin.  

Torstaina 15.6. aamupäivällä järjestettävään kunniatohtoriseminaariin on avoin pääsy. 

Voit osallistua! Promootiosi ei tarvitse olla ensimmäinen valmistumisesi jälkeinen, vaan voit osallistua mihin tahansa myöhempään promootioon. 

Voit ilmoittautua promovoitavaksi poissaolevana, jos et pääse paikalle promootiojuhlaan. Poissaolevana promovoituminen on maksullista (100 euroa), ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Myös poissaolevana promovoitavien on ilmoittauduttava ilmoittautumisajan puitteissa. 

Poissaolevana promovoituva saa tohtorinhatun kantoluvan eli on oikeutettu käyttämään tohtorinhattua niissä tilaisuuksissa, joissa se on akateemisen etiketin mukaan mahdollista. 

Hänen nimensä ja tietonsa painetaan promootiomatrikkeliin ja hänen nimensä lausutaan aktissa poissaolevana promovoitavien (Doctores in absentia) joukossa.

Promootiota koskeva tieto toimitetaan osallistujille sähköpostitse ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tietoa päivitetään myös näille nettisivuille. 

Valmistautuminen tapahtumaan kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, ja osallistujien on suositeltavaa tutustua ajatuksella näiltä promootion nettisivuilta löytyvään tietoon. 

Sähköpostiosoitteeseen oik-promootio@helsinki.fi. Katso myös peruutusehdot ilmoittautumissivulta.

Osallistuminen

Promootioon voi osallistua yksin tai avecin kanssa. Toimikunta ei aseta rajoituksia avecin valinnalle lukuun ottamatta täysi-ikäisyyttä. Avec voi olla esimerkiksi ystävä, kumppani tai perheenjäsen.  

Kyllä, he ovat tervetulleita promootioaktiin. Tiedotathan heille myös vieraiden pukukoodin (ks. seuraava kysymys).

Sukulaiset ja ystävät voivat myös tulla seuraamaan kulkuetta Päärakennukselta Tuomiokirkolle.

Promootiotoimikunta vastaa kaikkien promootiotilaisuuksien ikuistamisesta huolehtimalla valokuvaamisesta. Valokuvien sekä promootiosta tehtävän muistokirjan jakelusta ilmoitetaan promovendeille promootion jälkeen.  

Promootioaktin aikana valokuvaus ja videointi juhlasalissa on ehdottomasti kielletty tilaisuuden arvokkaasta luonteesta johtuen. Promovendien toivotaan kertovan kuvausrajoituksista myös tilaisuuksiin osallistuville seuralaisilleen ja sukulaisilleen. 

Promootion tapahtumapaikat on valittu esteettömyys mielessä pitäen. Promootion tilaisuuksia järjestetään useissa eri ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa, ja osassa tiloista voi olla saavutettavuuden suhteen joitakin rajoitteita. Tarkemmat esteettömyystiedot ilmoitetaan osana ohjelmaa. Jos sinulla on kysyttävää esteettömyysasioista, kannattaa ottaa yhteyttä promootiotoimikuntaan.