Rauhankasvatus opetuksessa
Rauhankasvatus opetuksessa -hankeessa tuetaan oppilaitoksia ja opettajia rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamisessa.

Keskeisenä tavoitteena on rauhankasvatuksen toteuttaminen opetussuunnitelman mukaisesti osana eri oppiaineiden opetusta.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä UNESCO-professori Arto Kallioniemen kanssa. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen aikana järjestämme yleisiä ja oppiaineittain toteutettavia ajatushautomoja. Ajatushautomoissa ideoidaan yhdessä rauhankasvatuksen ja maailmankansalaisuuden konkreettisia oppimistehtäviä ja keskustelun aiheita eri oppiaineissa.

Hankkeen tuloksena tuotetaan opas ja oppimateriaaleja rauhankasvatukseen eri oppiaineissa ja oppiainerajat ylittävissä teemakokonaisuuksissa.

Ajatushautomot
Asiantuntijatapaamiset

Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeen laaja-alaista osaamista edustavan asiantuntijaryhmä kokoontuu hankkeen aikana tapaamisiin 3-4 kertaa. Tapaamisissa ideoidaan ja rakennetaan yhdessä rauhankasvatusta Suomessa eteenpäin.

​​​​​​​Asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia hankkeessa tuotettavan rauhankasvatuksen oppaan ja materiaalien ideoinnin ja toteutuksen tukena.

Opas rauhankasvatuksen tueksi

Opas tehdään tutkimuspohjaisesti ja osallistavasti. Oppaan avulla rauhankasvatus saadaan saumattomasti osaksi tavallista opetussuunnitelman mukaista oppituntia. Tavoitteena on tukea opettajia sisällyttämään rauhankasvatus luonnollisesti oppiaineensa opetukseen ja kehittämään koulunsa toimintakulttuuria yhteisöllisesti kestävyyttä edistäväksi ja rauhankulttuuria toteuttavaksi. 

Lisätietoja