Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen oppiminen ja opetus -täydennyskoulutuskurssi

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen oppimiseen ja opetukseen keskittyvä kurssi nostaa esille aiheeseen liittyviä keskeisiä haasteita ja ratkaisuja sekä tarjoaa tukea opettajien ja oppilaiden osaamisen kehittymiselle näissä teemoissa. Kurssi pohjautuu aiempaan (erityisesti KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kerättyyn) tutkimustietoon  ja tarjoaa konkreettia malleja oppimisen ja opetuksen sekä koulussa tapahtuvan ohjauksen ja vuorovaikutuksen kehittämiselle kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmista. Koulutuksen huomioivat myös oppimisen eriyttämisen ja arvioinnin yhdenvertaisuuden näkökulmat.

Täydennyskoulutus alkaa maaliskuussa 2021.