Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen oppiminen ja opetus -täydennyskoulutuskurssi

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen oppimiseen ja opetukseen keskittyvä kurssi nostaa esille aiheeseen liittyviä keskeisiä haasteita ja ratkaisuita sekä tarjoaa tukea opettajien ja oppilaiden osaamisen kehittymiselle näissä teemoissa. Kurssi pohjautuu aiempaan tutkimustietoon (erityisesti KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa) ja tarjoaa konkreettia malleja oppimisen ja opetuksen sekä koulussa tapahtuvan ohjauksen ja vuorovaikutuksen kehittämiselle kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmista. Koulutuksen huomioivat myös oppimisen eriyttämisen ja arvioinnin yhdenvertaisuuden näkökulmat.

Täydennyskoulutus alkaa helmikuussa 2021.