ÄlyOppi

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa yliopistokohtaisia sähköisiä oppimisympäristöjä korkeakoulujen väliseen käyttöön. Älykkäillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa automaattista tarkastamista, visualisaatioita ja simulaatioita. Näillä pyritään tarjoamaan opiskelijoille vuorovaikutteista oppimismateriaalia ja tukea itsenäistä työskentelyä, sekä mallintaa ja analysoida alakohtaista oppisisältöä.

ÄlyOppi-hankkeen tarkoitus on hyödyttää opiskelijan lisäksi opettajia ja kurssien järjestäjiä rakentamalla yhtenäisiä ympäristöjä korkeakoulujen välille ja mahdollistamalla järjestelmien käytön avoimesti kaikissa oppilaitoksissa. Opettajille muodostetaan avoimet alakohtaiset verkostot, joiden avulla mahdollistetaan sisältöjen jakaminen ja tarjotaan tukea käyttöönottoon.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Tietotekniikan osahanke pyrkii laajentamaan teknisten yliopistojen yhteistyötä yhtenäistämällä kurssikuvauksia ja niiden oppimateriaalia, luomalla sisällöntuotantoverkostoa, avaamalla kursseja muiden yliopistojen opiskelijoille ja kehittämällä kurssimateriaaleja niin, että harjoitustehtäviä voi tehdä ja palauttaa eri ohjelmointikielillä.

Lista materiaaleista/työkaluista, esim.

Lista julkaisuista, esim.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Matematiikan osahanke laajentaa vuonna 2015 perustettua Abacus-materiaalipankkia (https://abacus.aalto.fi/), joka on rakennettu STACK-järjestelmän (http://www.stack.ed.ac.uk/) varaan. Tarkoituksena on rakentaa sekä hakutoiminnallisuus tehtäviä varten että automaattinen tenttijärjestelmä käyttäen STACK- ja EXAM-järjestelmiä (https://www.csc.fi/web/education/exam), mahdollistetaan olemassa olevien tehtävien muokkaus opiskelijoiden vastausten perusteella, ja kehitetään valmiit kurssipohjat joukolle aihepiirejä.

Matematiikan osahankkeen tuottamat materiaalit Abacuksessa. Tarkasteluoikeus sivulle osahankkeen vastuuhenkilöltä.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Fysiikan osahanke laajentaa osaltaan Abacus-portaalin tehtäväpankkia, kehittää sähköistä tenttimahdollisuutta yhdessä matematiikan osahankkeen kanssa, kääntää materiaalia englanniksi kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi, lisää AMK-tason tehtäviä materiaalipankkiin ja tuottaa soveltavia tehtäviä kone- ja sähkötekniikan opiskelua varten.

Linkki fysiikan osahankkeen materiaaleihin, mikäli sopiva koontisivusto löytyy.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Linkki soveltavan fysiikan osahankkeen koontisivustolle, mikäli sellainen löytyy. Lisäksi kirjoitettava fysiikan osahankkeesta erillinen kuvaus tämän osahankkeen tavoitteista.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Lista hankkeen julkisista seminaareista ja webinaareista. Menneistä webinaareista mahdollisuuksien mukaan nauhoitteet, tulevista päivämäärät ja mahdolliset ilmoittautumisohjeet. Esimerkiksi:

  • Turun yliopiston oppimisanalytiikkawebinaarin tallenne
  • Osahankkeiden webinaarit syyskuusta 2020 alkaen. Lisää tietoa tältä sivulta myöhemmin.

Tämä on väliaikainen testisivu. This is a temporary test page.

Projektikoordinaattorin, hankkeen päävastuuhenkilön sekä osahankkeiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot tai sopiva yhteydenottolomake.