Ura

Ohjelmasta valmistuneiden maistereiden työllistymismahdollisuudet ovat varsin laajat. He toimivat tyypillisesti elintarvike- ja maatalousalan sekä muiden toimialojen yrityksissä, järjestöjen ja julkishallinnon alalla liikkeenjohdollisissa tehtävissä, vaativissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi kansainvälisissä kehitysyhteistyötehtävissä, yrittäjinä, opetus- ja tutkimustehtävissä.

 

Maisterintutkinto antaa myös mahdollisuuden työskentelyyn ulkomailla.

Opintoihin liittyvillä omilla valinnoilla ja harjoittelun aikana saadulla työkokemuksella voit suunnata osaamistasi niihin työtehtäviin ja toimialoihin, jotka sinua eniten kiinnostavat. Suuntautumalla tutkimukseen voit jatkaa opintojasi tohtorintutkintoon Helsingin yliopiston tai muiden yliopistojen tohtoriohjelmissa.