Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
160 (128)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa teologian kandidaatin tutkinnon teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa teologian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Katso lisätietoa maisterioptioista yliopiston verkkosivulta.  

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi.

Voit tulla valituksi myös ilman, että osallistut valintakokeeseen, mikäli täytät muut edellä mainituista vähimmäisehdoista ja olet saavuttanut uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, psykologian, filosofian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeesta arvosanan laudatur tai eximia cum laude approbatur. Katso lisätietoa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella tapahtuvasta valinnasta kohdasta ”Valintamenettely”. Huomaathan että ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hyväksyttävien hakijoiden määrä on rajattu.

Valintamenettely

Uusiksi opiskelijoiksi valitaan 160 hakijaa siten, että

  • 30 hakijaa (joista ensikertalaisia 24) valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 70 hakijaa (joista ensikertalaisia 56) valitaan lähtöpisteiden ja koepisteiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella
  • enintään 60 hakijaa (joista ensikertalaisia 48) valitaan koepisteiden perusteella.

Mikäli hakija voisi tulla valituksi useammalla eri tavalla, valitaan hänet ensisijaisesti ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, toissijaisesti yhteispistemäärän perusteella ja viime sijassa koepisteiden perusteella.

Valinta suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 30 sellaista hakijaa, jotka ovat saaneet uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, filosofian, psykologian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeesta arvosanan laudatur tai eximia cum laude approbatur.

Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valituksi tuleminen ei edellytä valintakokeeseen osallistumista. Mikäli siis kuulut edellä mainittuihin hakijoihin, voit tulla valituksi huolimatta siitä, osallistuitko valintakokeeseen.

Tasapistesääntö: Mikäli uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, psykologian, filosofian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeessa laudaturin tai eximia cum laude approbaturin saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin 30, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän lähtöpisteidensä perusteella ja heistä valitaan 30 korkeimmat lähtöpisteet saanutta hakijaa. Jos lähtöpisteiden tasapistetilanteen takia ei voida valita tasan 30 hakijaa, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Valinta lähtöpisteiden ja koepisteiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavasta tutkinnosta annettavien pisteiden ja valintakokeesta annettavien pisteiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella.

Voit saada 0–33 lähtöpistettä. Lue lisää lähtöpisteistä yliopiston verkkosivuilta.

Voit saada 0–30 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tarkemmin tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Tasapistesääntö: Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Mikäli kahdella tai useammalla hyväksymisrajalla olevalla hakijalla on sama koepistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Valinta valintakoepisteiden perusteella

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella.

Voit saada 0–30 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Tasapistesääntö: Mikäli kahdella tai useammalla hyväksymisrajalla olevalla hakijalla on sama koepistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Valintakoe järjestetään Helsingissä ja sen kesto on neljä tuntia. Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan erillisellä sivulla viimeistään viikkoa ennen koetta. Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen. Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et siis voi suorittaa koetta aikaisemmin tai myöhemmin kuin muut kokelaat.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston teologisella tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakokeen ennakkomateriaali

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan 20.4.2018 täällä: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-ennakkomateriaalit-teologisessa-tiedekunnassa

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten teologisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan. Ohjeessa kerrotaan esimerkiksi millaisin perustein koesuorituksesi voidaan hylätä.

Voit halutessasi tutustua vanhoihin valintakoetehtäviin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Tehtävät annetaan suomeksi tai ruotsiksi. Ilmoitat hakulomakkeella kummalla kielellä tehtävät haluat. Sinun on vastattava tehtäviin suomeksi tai ruotsiksi. Voit vastata kummalla kielellä tahansa riippumatta siitä, ilmoititko haluavasi tehtävät suomeksi vai ruotsiksi.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Voit saada valintakokeesta 0-30 pistettä. Sinut voidaan valita vain, jos saat kokeen jokaisesta osiosta vähintään 2 pistettä ja kaikista osioista yhteensä vähintään 12 pistettä. Mikäli jätät vastaamatta yhteen kokeen osaan tai jostain osasta saamasi pisteet jäävät alle vaaditun vähimmäispistemäärän, kokeen muita osia koskevia vastauksiasi ei arvostella.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Aika
24.5.2018, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140