Hakeminen

Päähaku, taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
50 (35)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon taloustieteen kandiohjelmassa. Kandiohjelmaan jälkeen voit suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, josta on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (katso tämän sivun kohta joka käsittelee hakukelpoisuutta)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Taloustieteen kandiohjelmassa valitaan hyväksyttäviä seuraavin tavoin:

  1. ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta)
  2. valintakoemenestyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
  3. Talousguru-kilpailun perusteella

Ensin valitaan todistusvalinnassa hyväksyttävät ja tämän jälkeen valintakokeen perusteella hyväksyttävät. Mikäli todistusvalinnan aloituspaikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakokeen perusteella hakeneiden joukosta. Mikäli valintakokeen perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää todistusvalinnan menestyksen perusteella.

Lisäksi valtakunnallisessa Talousguru-kilpailussa loppukilpailuun valitut korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea taloustieteen kandiohjelmaan yhteishaussa. Hakemus voidaan ottaa huomioon, jos hakija on valittu loppukilpailuun viimeisen kolmen vuoden aikana hakuvuosi mukaan lukien. Hakemukseen on liitettävä kopio valinnastaan loppukilpailuun. 

Taloustieteen kandiohjelmaan valitaan enintään 50 uutta opiskelijaa:

  • lähtöpisteiden perusteella 44, joista 35 ensikertalaista
  • valintakoepisteiden perusteella 6 hakijaa

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinta lähtöpisteiden perusteella (todistusvalinta)

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden perusteella. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti matematiikasta saatujen pisteiden perustella, kun myös pitkän matematiikan ylioppilaskokeen suorittamisesta saadut 4 lisäpistettä huomioidaan, toissijaisesti äidinkielestä (EB-tutkinto: L1/L2-kieli; IB-tutkinto: A1/A-kieli) saatujen pisteiden perusteella ja kolmanneksi reaalista/ainereaalista saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat arvosanat, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Täältä löydät tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ja siihen rinnastettavien tutkintojen pisteytyksistä.

Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa tai EB-tutkintoa, IB-tutkintoa tai Suomessa suoritettua RP-/Deutsches Internationales Abitur-tutkintoa (DIA), eivätkä ole kyseisiä tutkintoja suorittamassa hakuvuoden kevään tai kesän aikana.

Valintakoe pitää sisällään matemaattisia ja taloustieteellisiä kysymyksiä.

Valintakokeen kysymykset laaditaan suomen- ja ruotsin kielellä. Ilmoita hakulomakkeella kummalla kielellä haluat tehtävät. Koetilanteessa voit vastata kummalla kotimaisella kielellä tahansa, riippumatta siitä, ilmoititko haluavasi tehtävät suomeksi vai ruotsiksi.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Kielitaidon osoittaminen

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi ja haet todistusvalinnasa lähtöpisteiden perusteella, ylioppilastutkinto osoittaa riittävän kielitaidon.

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnon (DIA) ja haet todistusvalinnassa lähtöpisteiden perusteella, sinun tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Lisätietoa: Kielitaidon osoittaminen.

Jos et ole suorittanut mitään yllämainituista ylioppilastutkinnoista ja haet valintakokeen perusteella, voit osoittaa riittävän kielitaidon valintakokeessa.

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa tai EB-tutkintoa, IB-tutkintoa tai Suomessa suoritettua RP-/Deutsches Internationales Abitur-tutkintoa (DIA), eivätkä ole kyseisiä tutkintoja suorittamassa hakuvuoden kevään tai kesän aikana.

Valintakoe pitää sisällään matemaattisia ja taloustieteellisiä kysymyksiä.

Valintakokeen kysymykset laaditaan suomen- ja ruotsin kielellä. Ilmoita hakulomakkeella kummalla kielellä haluat tehtävät. Koetilanteessa voit vastata kummalla kotimaisella kielellä tahansa, riippumatta siitä, ilmoititko haluavasi tehtävät suomeksi vai ruotsiksi.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Valintakoe järjestetään tiistaina 7.5.2019 kl. 9-13 Helsingissä. Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisellä tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan.

Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan viimeistään viikkoa ennen koetta.

Valintakokeen ennakkomateriaali

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivulla perjantaina 5.4.2019.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo. 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Vanhoja valintakokeita ja mallivastauksia

Aikaisempien vuosien valintakokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
7.5.2019, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140