Hakeminen

Päähaku, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
67 (47)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa. Kandiohjelmaan jälkeen voit suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, josta on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (katso tämän sivun kohta joka käsittelee hakukelpoisuutta)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi. HUOM! Valintakokeeseen ei tule kutsua.

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa valitaan hyväksyttäviä seuraavin tavoin:

  1. valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
  2. valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (Katso tämän sivun kohta joka käsittelee valintakoetta.)

Ensin valitaan yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät ja tämän jälkeen koepisteiden perusteella hyväksyttävät. Suomalaisen ylioppilastutkinnon, European Baccalaureate (EB)–tutkinnon, International Baccalaureate (IB)-tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung- (RP)/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnon (DIA) perusteella hakeva hakee automaattisesti sekä yhteispisteiden että koepisteiden perusteella. Muun kuin edellä mainitun tutkinnon suorittaneet hakevat koepisteiden perusteella.

Täältä löydät tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ja siihen rinnastettavien tutkintojen pisteytyksistä.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan valitaan enintään 67 uutta opiskelijaa:

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Kielitaidon osoittaminen

Hakijalta vaaditaan opiskelun kannalta riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon riittävyys testataan valintakokeessa.

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi ohjelmaan. Valintakoe järjestetään keskivikkona 8.5.2019 kl. 10-15 Helsingissä. Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen. Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan Helsingin yliopiston verkkosivuilla viimeistään viikkoa ennen koetta. Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisellä tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Aineiston saa pitää koetilaisuuden ajan. Valintakokeesta voi saada enintään 36 pistettä, josta kirjallisuuskokeen osuus on 14 pistettä ja aineistokokeen osuus 22 pistettä. Koetulos on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispistemäärä. Valinnan edellytyksenä on, että kirjallisuuskokeesta tulee saada vähintään 8 pistettä ja aineistokokeesta vähintään 11 pistettä. Mikäli kirjallisuuskokeen pistemäärä on vähemmän kuin 8 pistettä, aineistokoe jätetään arvostelematta.

Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen. Aineiston luonne ja laajuus vaihtelee hakukohteittain. Valintakokeessa jaettava aineisto voi olla suomeksi ja ruotsiksi tai englanniksi. Aineisto on käytettävissä koko koetilaisuuden ajan.

Valintakokeen kysymykset laaditaan suomen- ja ruotsin kielellä. Ilmoita hakulomakkeella kummalla kielellä haluat tehtävät. Koetilanteessa voit vastata kummalla kotimaisella kielellä tahansa, riippumatta siitä, ilmoititko haluavasi tehtävät suomeksi vai ruotsiksi.

Tasapistesääntö

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti kirjallisuuskokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy kirjallisuuskokeen perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan.

Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan viimeistään viikkoa ennen koetta.

Valintakokeen ennakkomateriaali

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivulla perjantaina 5.4.2019.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo. 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Vanhoja valintakokeita ja mallivastauksia

Aikaisempien vuosien valintakokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
8.5.2019, 10:0015:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140