Hakeminen

Päähaku, metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
57 (40)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon metsätieteiden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua).

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi metsätieteiden kandiohjelmaan kahta vaihtoehtoista reittiä:

1) valintakokeen ja ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista (EB-, IB- tai Suomessa suoritetuista RP- tai DIA-tutkinnoista) saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa järjestyksessä (yhteispisteet) sekä

2) valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Voit saada 0–60 lähtöpistettä.

Voit saada 0–60 koepistettä.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet metsätieteiden kandiohjelmassa

Metsätieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 57 uutta opiskelijaa:

  1. Yhteispisteiden perusteella 29, joista 20 ensikertalaista.
  2. Koepisteiden perusteella 28, joista 20 ensikertalaista.

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttävissä oleville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttävissä oleville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Tasapistetilanne

Jos hakijoilla on sama pistemäärä, koepistejonossa järjestys määräytyy yhteispisteiden perusteella. Yhteispistejonossa järjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Mikäli hyväksymisrajalla olevat hakijat ovat näiden kriteerien jälkeen tasapistetilanteessa, valitaan kaikki tasapisteillä olevat.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Valintakoe

Valintakokeen kesto on neljä tuntia ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoe järjestetään 22.5.2019 klo 14.00–18.00.

Päähaussa metsätieteiden kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla hyväksytyksi.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Hakija voi suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana yliopiston järjestämässä ja valvomassa tilassa Helsingissä. Valintakoetta ei voi suorittaa missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe ei siten kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoemateriaali

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (hakukohteen alan kirjallisuuteen ja/tai lukion oppimäärään) ja/tai valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Ennakkoon opiskeltava materiaali voi kirjojen ohella sisältää artikkeleita, kirjoista erikseen osoitettuja kappaleita sekä muuta mahdollista materiaalia. Valintakokeen ennakkomateriaali (ja mahdollinen laskinten käyttö) päätetään myöhemmin erillisellä päätöksellä.  Tehtävät mittaavat hakijan hakukohteen aihealueen tuntemusta ja peruskäsitteiden hallintaa, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Kokeen avulla arvioidaan hakijan kykyä lukea ja ymmärtää alan tekstejä ja tarkastella aihetta eri näkökulmista. Vastausten pituus kaikissa tehtävissä on rajattu. Valintakokeet ovat kandiohjelmakohtaisia.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan perjantaina 19.4.2019 (päivitetty 31.10.2018).

Valintakokeessa ei käytetä laskinta.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan tulee saada kokeesta koulutustoimikunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoekysymykset laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, haluaako hän valintakoetehtävät suomen vai ruotsin kielellä. Valintakoetehtäviin tulee vastata sillä kielellä, jolla hakija on ilmoittanut haluavansa tehtävät. Muilla kielillä kirjoitetut vastaukset arvostellaan nollan pisteen arvoisiksi.

Valinnan tulos

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaisemisen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Lisätietoja:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo. 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Aika
22.5.2019, 14:0018:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140