Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
50 (39)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • osoitat tarvittaessa kielitaitosi
 • suoritat aineenopettajan valintakokeen hyväksyttävästi
 • suoritat aineenhallinnan valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja kielitaidosta sekä niiden osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa.  Valintakokeista kerrotaan tämän sivun valintakokeita käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kolmea vaihtoehtoista reittiä.

Tullaksesi valituksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan päähaussa, sinun on aina suoritettava aineenopettajan valintakoe.

Lisätietoa aineenopettajan valintakokeesta on tämän sivun valintakokeita käsittelevässä kohdassa. 

Aineenopettajan valintakokeen lisäksi sinun on osoitettava aineenhallinta yhdellä kolmesta alla kuvatulla tavalla.      

1) Ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella annettavat aineenhallinnan valintapisteet

Ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP-tutkinnon suorittaneet valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet kuuluvat tähän kategoriaan eivätkä he saa osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.)

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

 1. ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan, fysiikan ainereaalin tai kemian ainereaalin koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur
 2. IB-tutkinnon HL-tason matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 5
 3. Suomessa suoritetun RP-tutkinnon matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 8 tai
 4. EB-tutkinnon matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 7,0.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen todistuksesta saatavien valintapisteiden sekä aineenhallinnan valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

 • Aineenopettajan valintakokeesta saa enintään 50 pistettä. Lisäksi molempien arvioitsijoiden täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.
 • Aineenhallinnan valintapisteitä voi saada ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella enintään 200.

Näin ollen

 • Valintapisteiden maksimipistemäärä on aineenopettajan valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella valittaessa on 250 pistettä.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää aineenhallinnan taso.

2) Aineenhallinnan valintakokeen perusteella annettavat aineenhallinnan valintapisteet

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua valintakokeeseen.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.)

Aineenhallinnan valintakokeet ovat samat kuin matemaattisten tieteiden, fysikaalisten tieteiden tai kemian kandiohjelmaan haettaessa. Kutsuttujen tulee osallistua vähintään yhteen aineenhallinnan valintakokeeseen. Valintapisteet annetaan parhaimman koesuorituksen mukaan.

Lisätietoa valintakokeista on tämän sivun valintakokeita käsittelevässä kohdassa.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen yhteenlaskettujen aineenhallinnan valintapisteiden ja aineenopettajan valintakoepisteiden perusteella.

 • Aineenopettajan valintakokeesta saa enintään 50 pistettä. Lisäksi molempien arvioitsijoiden täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.
 • Aineenhallinnan valintapisteitä voi saada aineenhallinnan valintakokeen perusteella enintään 50.

Näin ollen

 • Valintapisteiden maksimipistemäärä on aineenopettajan valintakokeen ja aineenhallinnan valintakokeen perusteella valittaessa on 100 pistettä.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää aineenhallinnan taso.

3) Valinta tiedekilpailuissa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella

Jos olet sijoittunut Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämien kansallisten lukion avoimen sarjan matematiikan, fysiikan tai kemian kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon tai lukion TekNatur-fysiikkakilpailussa viiden parhaan joukkoon ja olet korkeakoulukelpoinen, voit tulla hyväksytyksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan. Hyväksymisen edellytyksenä on aineenopettajan valintakokeen hyväksytty suoritus. Lisätietoa aineenopettajan valintakokeesta on tämän sivun valintakokeita käsittelevässä kohdassa.

Tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekilpailumenestyksen perusteella on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa matematiikan, kemian tai fysiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa toukokuun 2018 loppuun mennessä vähintään keskiarvolla 3,5/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat tulla hyväksytyksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan. Hyväksymisen edellytyksenä on aineenopettajan valintakokeen hyväksytty suoritus. Lisätietoa aineenopettajan valintakokeesta on tämän sivun valintakokeita käsittelevässä kohdassa. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valittavien opiskelijoiden määrä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan valitaan enintään 50 uutta opiskelijaa.

 • Aineenopettajan valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella valitaan enintään 48 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 38 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Aineenopettajan valintakokeen ja aineenhallinnan valintakokeen perusteella valitaan enintään 2 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 1 varataan ensikertaisille hakijoille
 • Lisäksi aineenopettajan valintakokeen ja tiedekilpailussa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti. 

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa riittävä kotimaisen kielen taito jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä (HY/219/00.00.06.00/2017) mainitulla tavalla. Hakijoilta, jotka osoittavat kielitaidon HY:n tai jonkin muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään kuitenkin rehtorin päätöksestä poiketen HY:n kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Vaaditun kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu yliopiston verkkosivulla sekä suomen kielen että ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Matemaattisten tieteiden valintakoe

Yleistä tietoa aineenhallinnan valintakokeista

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.)

Aineenhallinnan valintakokeet ovat samat kuin matemaattisten tieteiden, fysikaalisten tieteiden tai kemian kandiohjelmaan haettaessa. Sinun tulee osallistua vähintään yhteen edellä mainituista aineenhallinnan valintakokeista. Mikäli osallistut useampaan kuin yhteen kokeeseen, valintapisteet annetaan parhaimman koesuorituksen mukaan.

Aineenhallinnan valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 2 hakijaa.

Alla on kuvattu matemaattisten tieteiden valintakoe – fysikaalisten tieteiden ja kemian valintakokeet on kuvattu omina kokeinaan.

 

Matemaattisten tieteiden valintakoe

Valintakokeen kesto on kolme tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin). 

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (9 kurssia, lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisesti).

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten matemaattisten tieteiden valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman valintakokeet eivät kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2018 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
7.5.2018, 10:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Kemian valintakoe

Yleistä tietoa aineenhallinnan valintakokeista

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.)

Aineenhallinnan valintakokeet ovat samat kuin matemaattisten tieteiden, fysikaalisten tieteiden tai kemian kandiohjelmaan haettaessa. Sinun tulee osallistua vähintään yhteen edellä mainituista aineenhallinnan valintakokeista. Mikäli osallistut useampaan kuin yhteen kokeeseen, valintapisteet annetaan parhaimman koesuorituksen mukaan.

Aineenhallinnan valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 2 hakijaa.

Alla on kuvattu kemian valintakoe – fysikaalisten tieteiden ja matemaattisten tieteiden valintakokeet on kuvattu omina kokeinaan.

 

Kemian valintakoe

Valintakokeen kesto on kolme tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).  

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (5 kurssia, lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisesti).  

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten kemian valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman valintakokeet eivät kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2018 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
9.5.2018, 10:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Aineenopettajan valintakoe

Yleistä tietoa aineenopettajan valintakokeesta

Tullaksesi valituksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan päähaussa, sinun on aina suoritettava aineenopettajan valintakoe.

Hakijat kutsutaan aineenopettajan valintakokeeseen.  

Aineenopettajan valintakoe on ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Haastattelun apuna saatetaan käyttää materiaalia, joka jaetaan haastattelun alussa. Haastattelun kesto on 20 minuuttia. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta.

Molempien arvioitsijoiden täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.

Valintakokeen kieli

Aineenopettajan valintakoe pidetään joko suomeksi tai ruotsiksi. Sinun tulee valita haastattelun kieli hakulomakkeella.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Koe pisteytetään asteikolla 0–150 pistettä. Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 1. motivoituneisuus
 2. sitoutuneisuus sekä
 3. koulutettavuus.

Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla 0–50 pistettä siten, että kumpikin arvioitsija arvioi jokaisen osa-alueen asteikolla 0–25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi kandiohjelmaan, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä. Valintakokeesta saatava pistemäärä jaetaan luvulla 3. Näin ollen aineenopettajan valintakokeen perusteella voi saada valinnassa enintään 50 pistettä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten aineenopettajan valintakokeessa toimitaan.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Aineenopettajan valintakokeeseen kutsutun on ilmoittauduttava koepaikalla kutsussa mainittuna aikana. Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen, häntä ei voida hyväksyä aineenopettajan koulutukseen tässä valinnassa.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Kokeen täsmällinen paikka ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkka paikka ilmoitetaan keväällä 2018 myös Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
5.6.2018, 08:006.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Fysikaalisten tieteiden valintakoe

Yleistä tietoa aineenhallinnan valintakokeista

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua aineenhallinnan valintakokeeseen.)

Aineenhallinnan valintakokeet ovat samat kuin matemaattisten tieteiden, fysikaalisten tieteiden tai kemian kandiohjelmaan haettaessa. Sinun tulee osallistua vähintään yhteen edellä mainituista aineenhallinnan valintakokeista. Mikäli osallistut useampaan kuin yhteen kokeeseen, valintapisteet annetaan parhaimman koesuorituksen mukaan.

Aineenhallinnan valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 2 hakijaa.

Alla on kuvattu fysikaalisten tieteiden valintakoe – matemaattisten tieteiden ja kemian valintakokeet on kuvattu omina kokeinaan. 

 

Fysikaalisten tieteiden valintakoe

Valintakokeen kesto on kolme tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).  

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (7 kurssia, lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisesti).

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten fysikaalisten tieteiden valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman valintakokeet eivät kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2018 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
9.5.2018, 14:0017:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140