Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
55 (43)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon maantieteen kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli haet koulutukseen valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua.

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa. Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kolmea vaihtoehtoista reittiä. 

 1. ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden ja valintakokeestasaatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 2. valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 3. tiedekilpailussa (Maantieteen olympialaiset) menestymisen perusteella

Ensin valitaan yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät ja sitten koepisteiden perusteella hyväksyttävät.

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

Voit tehdä valintakokeen joko suomeksi tai ruotsiksi ja vastaamisen kieli vaikuttaa siihen, missä jonossa voit tulla valituksi. Valintakoe on molemmilla kielillä sama.

A - Suomen kielellä valintakokeeseen vastanneet

1) Valinta yhteispisteiden perusteella

Ensin valitaan suomen kielellä vastanneista 25 opiskelijaa maantieteen valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon yhteispisteiden perusteella.

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen pistemäärän perusteella ja toissijaisesti valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Päähaussa maantieteen kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi. Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua maantieteen valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

2) Valinta valintakokeen perusteella

Suomen kielellä valintakokeessa vastanneista hakijoista valitaan 25 pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä.

Saman koepistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Päähaussa maantieteen kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi. Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua maantieteen valintakokeeseen.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

B - Ruotsin kielellä valintakokeeseen vastanneet

1) Valinta yhteispisteiden perusteella

Ruotsin kielellä valintakokeessa vastanneista hakijoista valitaan ensin 3 maantieteen valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon yhteispisteiden perusteella.

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen pistemäärän perusteella ja toissijaisesti valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Valittujen on kuitenkin saavutettava vähintään 80 % sen hakijan valintakoepistemäärästä, joka sijoittuu viimeisenä 25 parhaan suomen kielellä valintakokeeseen vastanneen joukkoon. Jos tämä kriteeri ei täyty, uusien ruotsinkielisten opiskelijoiden yhteismäärä voi jäädä alle viiden.

Päähaussa maantieteen kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi. Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua maantieteen valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

2) Valinta valintakokeen perusteella

Kun opiskelijat on ensin valittu yhteispisteiden pisteiden perusteella, valitaan ruotsin kielellä vastanneista 2 pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä.

Saman koepistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Valittujen on kuitenkin saavutettava vähintään 80 % sen hakijan valintakoepistemäärästä, joka sijoittuu viimeisenä 25 parhaan suomen kielellä valintakokeeseen vastanneen joukkoon. Jos tämä kriteeri ei täyty, uusien ruotsinkielisten opiskelijoiden yhteismäärä voi jäädä alle viiden.

Päähaussa maantieteen kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi. Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua maantieteen valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

3) Valinta tiedekilpailussa (Maantieteen olympialaiset) menestymisen perusteella

Jos olet sijoittunut Biologian ja Maantieteen Opettajien Liiton (BMOL) ja Helsingin yliopiston maantieteen oppiaineen järjestämien maantieteen olympialaisten kansallisen karsinnan neljän parhaan joukkoon ja olet korkeakoulukelpoinen, olet oikeutettu maantieteen kandiohjelman opiskelupaikkaan.

Tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekilpailumenestyksen perusteella on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valittavien opiskelijoiden määrä

Maantieteen kandiohjelmaan valitaan enintään 55 uutta opiskelijaa.

 • Suomen kielellä valintakokeessa vastanneista yhteispisteiden perusteella valitaan 25 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 20 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Suomen kielellä valintakokeessa vastanneista valitaan valintakoepisteiden perusteella 25 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 20 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Ruotsin kielellä valintakokeessa vastanneista yhteispisteiden perusteella valitaan 3 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 2 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Ruotsin kielellä valintakokeessa vastanneista valitaan valintakoepisteiden perusteella 2 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 1 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Lisäksi tiedekilpailussa menestymisen perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti. 

Ruotsin kielellä valittujen on kuitenkin saavutettava vähintään 80 % sen hakijan valintakoepistemäärästä, joka sijoittuu viimeisenä 25 parhaan suomen kielellä valintakokeeseen vastanneen joukkoon. Jos tämä kriteeri ei täyty, uusien ruotsinkielisten opiskelijoiden yhteismäärä voi jäädä alle viiden.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Aineistoon perustuvassa valintakokeessa mitataan hakijan maantieteen tietojen ja taitojen hallintaa ja erityisesti niiden soveltamiskykyä sekä soveltuvuutta alalle. Valintakoemateriaali jaetaan koetilaisuudessa.

Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).

Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua maantieteen valintakokeeseen.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maantieteen kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston maantieteen kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston maantieteen kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakokeen kysymykset laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Kokeessa voi vastata suomeksi tai ruotsiksi ja kummallakin kielellä vastanneille on omat valintajononsa.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen ja/tai valintakokeen ja ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten maantieteen valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2018 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
25.4.2018, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140