Hakeminen

Päähaku, kielten kandiohjelma: saksa, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
22 (18)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon kielten kandiohjelman saksan opintosuunnassa. Kandiohjelman jälkeen voit ilman erillistä hakua jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä optiomaisteriohjelmista. Katso lisätietoa maisterioptioista yliopiston verkkosivuilta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.

Voit saada 0–100 lähtöpistettä. Lue lisää lähtöpisteistä yliopiston verkkosivuilta.

Voit saada 0–100 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 22 hakijaa siten, että

  • 11 hakijaa (joista ensikertalaisia 9) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella
  • 11 hakijaa (joista ensikertalaisia 9) valitaan valintakoepisteiden perusteella.

Jos hakija voisi tulla valituksi kummalla perusteella tahansa, hänet valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Jos olet Helsingin yliopiston muun tiedekunnan entinen tai nykyinen opiskelija tai jonkin toisen yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija, perehdy sinua koskeviin lisäohjeisiin.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Valintakoe järjestetään Helsingissä ja sen kesto on neljä tuntia. Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan erillisellä sivulla viimeistään viikkoa ennen koetta. Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen. Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et siis voi suorittaa koetta aikaisemmin tai myöhemmin kuin muut kokelaat.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston humanistisella tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 19.4.2019 täällä: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-ennakkomateriaalit-humanistisessa-tiedekunnassa

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten humanistisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan. Ohjeessa kerrotaan esimerkiksi millaisin perustein koesuorituksesi voidaan hylätä.

Voit halutessasi tutustua vanhoihin valintakoetehtäviin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Tehtävien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttää saksan kielen taitoa sekä valintasi mukaan suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ilmoitat hakulomakkeella kummalla kielellä haluat ne tehtävät, jotka annetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Osa

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

1

0–50 pistettä

vähintään 15 pistettä

2

0–25 pistettä

vähintään 10 pistettä

3

0–25 pistettä

vähintään 8 pistettä

yhteensä

0–100 pistettä

vähintään 50 pistettä

Kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset jätetään arvostelematta, jos et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa tai et voi saada pienintä hyväksyttävää pistemäärää koko kokeessa.

Lisätietoja kokeesta

Sinun on osoitettava, että hallitset erinomaisesti saksan kielen B3-oppimäärää vastaavat tiedot. Lisäksi sinun on osoitettava, että kykenet ymmärtämään, analysoimaan ja tuottamaan saksankielistä tekstiä, soveltamaan koekirjallisuuden tietoja ja vastaamaan osan 3 kysymyksiin sujuvalla suomen tai ruotsin kielellä.

Osassa 1 (kielioppi ja sanasto) sinun on hallittava kielioppi siinä laajuudessa kuin se esitetään ilmoitetussa koekirjallisuudessa. Osa voi sisältää esimerkiksi monivalinta-, aukko- tai muunnostehtäviä tai avoimia kysymyksiä. Sanastotehtävät perustuvat osittain koetilaisuudessa jaettavaan, 1–2 sivun pituiseen tekstiin, jota käytetään myös kokeen osassa 2. Sinun on vastattava tehtäviin saksaksi.

Osassa 2 (tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen) tulkitset koetilaisuudessa jaettavaa 1–2 sivun pituista saksankielistä tekstiä. Vastaat 1–3 avoimeen esseekysymykseen (yhteensä noin 150 sanaa). Vastauksiasi arvosteltaessa huomioidaan sekä vastausten sisältö että kielen sujuvuus. Sinun on vastattava kysymyksiin saksaksi.

Osassa 3 (kielitiede) vastaat koekirjallisuuden perusteella saksan kieliopin käsitteitä koskeviin kysymyksiin, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä. Sinun on vastattava kysymyksiin valintasi mukaan suomeksi tai ruotsiksi.

Tasapistetilanteiden ratkaiseminen

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella, toissijaisesti osasta 1 saatujen pisteiden perusteella ja kolmassijaisesti osasta 2 saatujen pisteiden perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy ensisijaisesti osasta 1 saatujen pisteiden perusteella ja toissijaisesti osasta 2 saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Aika
24.5.2019, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140