Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
100 (79)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa.  Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kolmea vaihtoehtoista reittiä.

1) Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella

Ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP-tutkinnon suorittaneet valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet kuuluvat tähän kategoriaan eivätkä he saa osallistua valintakokeeseen.)

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

 1. ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur,
 2. IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,
 3. Suomessa suoritetun RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
 4. EB-tutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla 6 tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla 8.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

2) Valintakokeen perusteella

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP -tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua valintakokeeseen.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua valintakokeeseen.)

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

3) Valinta tiedekilpailuissa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella

Jos olet sijoittunut Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämien kansallisten lukion avoimen sarjan kemian kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon ja olet korkeakoulukelpoinen, olet oikeutettu kemian kandiohjelman opiskelupaikkaan.

Tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekilpailumenestyksen perusteella on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa kemian perusopinnot Helsingin yliopistossa toukokuun 2018 loppuun mennessä vähintään keskiarvolla 3,5/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja kemian kandiohjelman opiskelupaikkaan. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta

Valittavien opiskelijoiden määrä

Kemian kandiohjelmaan valitaan enintään 100 uutta opiskelijaa.

 • Ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saatavien pisteiden perusteella valitaan enintään 97 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 77 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Valintakoepisteiden perusteella valitaan enintään 3 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 2 varataan ensikertaisille hakijoille
 • Lisäksi tiedekilpailussa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti. 

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP-tutkintoa. Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua valintakokeeseen. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 3 hakijaa.  (HUOM!  Päivitetty 15.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan todistuspisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua valintakokeeseen.)

Valintakokeen kesto on kolme tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston kemian kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston kemian kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (5 kurssia, lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisesti).

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeeseen erillisen kutsun saaneet ja kokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten kemian valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2018 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
9.5.2018, 10:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140