Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
60 (42)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustieteiden kandiohjelmassa suomenkielisessä kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintosuunnassa. Kandiohjelman jälkeen voit suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi
  • osoitat tarvittaessa kielitaitosi (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kahta vaihtoehtoista reittiä. Ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat automaattisesti molempia reittejä.

1) Valinta yhteispisteiden perusteella (ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta saatavat pisteet ja valintakoepisteet)

Opintosuuntaan hyväksyttävistä 80 % valitaan yhteispisteiden perusteella. Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ja siihen rinnastettavien tutkintojen pisteytyksistä löydät täältä.

2) Valinta pelkän valintakokeen perusteella

Opintosuuntaan hyväksyttävistä 20 % valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Lisätietoa valintakokeesta tämän sivun kohdassa ”Pääsy- ja soveltuvuuskoe”.

Kasvatustieteiden kandiohjelman kasvatustieteiden opintosuuntaan valitaan enintään 60 uutta opiskelijaa:

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Kasvatustieteiden opintosuuntaan hakevalla tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat suomen kielen osalta ja ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe (VAKAVA-koe)

VAKAVA-koe

Kasvatustieteiden opintosuuntaan haetaan VAKAVA-kokeella, joka järjestetään kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta Helsingin yliopiston verkkosivuilla. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valintakoevaatimukset: VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka julkaistaan VAKAVA:n verkkosivuilla 27.3.2018 klo 9.00 sekä kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Pisteytys: VAKAVA-kokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0-200 pistettä siten, että korkeimman raakapistemäärän saanut hakija saa valinnassa 200 pistettä. Hakijan tulee saada VAKAVA-kokeesta vähintään 80 pistettä (skaalatut pisteet) tullakseen hyväksytyksi kandiohjelmaan.

Tasapistesääntö: Mikäli yhteispistekiintiön hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti VAKAVA-kokeen raakapistemäärän perusteella ja tämän jälkeen ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Mikäli koepistekiintiön hakijoilla on sama koepistemäärä, järjestys määräytyy VAKAVA-kokeen raakapisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset. Soveltuvuuskoe suoritetaan suomen kielellä.

Vanhoja valintakokeita ja mallivastauksia

Aikaisempien vuosien VAKAVA-kokeet ja oikeat vastaukset löytyvät VAKAVAN sivuilta.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
26.4.2018, 13:0016:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140