Hakeminen

Päähaku, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
100 (79)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa tehtyä RP- tai DIA-tutkintoa

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa.  Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kolmea vaihtoehtoista reittiä.

1) Todistusvalinnalla

Ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneet valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

 1. ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur,
 2. IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,
 3. Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
 4. EB-tutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla 6 tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla 8.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

2) Valintakokeen perusteella

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut:

 • suomalaista ylioppilastutkintoa
 • IB-tutkintoa
 • EB-tutkintoa tai
 • RP- tai DIA-tutkintoa Suomessa.

Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua valintakokeeseen.  

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

3) Tiedekilpailuissa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella

Jos olet sijoittunut MAOL ry:n lukiolaisille järjestämän fysiikan kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon tai lukion TekNatur-fysiikkakilpailussa viiden parhaan joukkoon ja olet korkeakoulukelpoinen, olet oikeutettu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opiskelupaikkaan.

Tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekilpailumenestyksen perusteella on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa fysiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa toukokuun 2019 loppuun mennessä vähintään keskiarvolla 3,5/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opiskelupaikkaan. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valittavien opiskelijoiden määrä

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 100 uutta opiskelijaa.

 • Ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saatavien pisteiden perusteella valitaan enintään 97 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 77 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Valintakoepisteiden perusteella valitaan enintään 3 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 2 varataan ensikertaisille hakijoille
 • Lisäksi tiedekilpailussa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti. 

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

 
Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava hakuvaiheessa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Vaaditun kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu yliopiston verkkosivulla sekä suomen kielen että ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Sinulle lähetetään erikseen valintakoekutsu, jos olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut:

 • suomalaista ylioppilastutkintoa
 • IB-tutkintoa
 • EB-tutkintoa tai
 • RP- tai DIA-tutkintoa Suomessa.

Jos olet suorittanut jonkun edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista, et voi osallistua valintakokeeseen. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 3 hakijaa. 

Valintakokeen kesto on kolme tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa.  Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysikaalisten tieteiden kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (7 kurssia, lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisesti).

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Ilmoitat koetilaisuudessa kummalla kielellä haluat valintakokeen kysymykset.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeeseen erillisen kutsun saaneet ja kokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan erikseen hakuajan päättymisen jälkeen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten fysikaalisten tieteiden valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2019 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
9.5.2019, 09:0012:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140