Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
24 (20)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (filosofia, suomenkielinen opintosuunta) tai valtiotieteiden kandidaatin (käytännöllinen filosofia, suomenkielinen opintosuunta) tutkinnon filosofian kandiohjelmassa. Tavoitetutkinto tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Kandiohjelman jälkeen voit ilman erillistä hakua jatkaa optiomaisteriohjelmassa. Jos haluat opiskella filosofiaa ruotsiksi (filosofia, ruotsinkielinen opintosuunta), katso "Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)". Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.


Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.

Voit saada 0–100 lähtöpistettä. Lähtöpisteiden määräytymisestä on olemassa yksityiskohtainen kuvaus.

Voit saada 0–100 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 24 hakijaa siten, että

  • 12 hakijaa (joista ensikertalaisia 10) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella
  • 12 hakijaa (joista ensikertalaisia 10) valitaan valintakoepisteiden perusteella.

Jos hakija voisi tulla valituksi kummalla perusteella tahansa, hänet valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella.

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan vähintään 20 ensikertalaista. Tämän vuoksi ensikertalaisia suositaan tarvittaessa siten, että valitaan joitakin ensikertalaisia, jotka muuten jäisivät varasijalle, ja jätetään varasijalle joitakin ei-ensikertalaisia, jotka muuten valittaisiin. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Jos olet Helsingin yliopiston muun tiedekunnan entinen tai nykyinen opiskelija tai jonkin toisen yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija, perehdy sinua koskeviin lisäohjeisiin.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Yhden paikan säännös

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et siis voi suorittaa koetta aikaisemmin tai myöhemmin kuin muut kokelaat

Valintakoe järjestetään Helsingissä ja sen kesto on neljä tuntia. Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan erillisellä sivulla viimeistään viikkoa ennen koetta. Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston humanistisella tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 13.4.2018 täällä: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-ennakkomateriaalit-humanistisessa-tiedekunnassa

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten humanistisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan. Ohjeessa kerrotaan esimerkiksi millaisin perustein koesuorituksesi voidaan hylätä.

Voit halutessasi tutustua vanhoihin valintakoetehtäviin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Kokeen kysymykset ovat suomeksi ja kokeessa vastataan suomeksi.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Osa

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

1

0–50 pistettä

vähintään 25 pistettä

2

0–50 pistettä

vähintään 25 pistettä

yhteensä

0–100 pistettä

vähintään 50 pistettä

Kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset jätetään arvostelematta, jos et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa tai et voi saada pienintä hyväksyttävää pistemäärää koko kokeessa.

Lisätietoja kokeesta

Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa.

Tasapistetilanteiden ratkaiseminen

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti osasta 1 saatujen pisteiden perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy osasta 1 saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Aika
18.5.2018, 14:0018:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140