Ylemmät korkeakoulututkinnot

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat ylemmät korkeakoulututkinnot:

Koulutusala Tutkinto
Eläinlääketieteen koulutusala Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto
Humanistinen koulutusala Filosofian maisterin tutkinto
Kasvatustieteellinen koulutusala ja opettajankoulutus Kasvatustieteen maisterin tutkinto
Luonnontieteellinen koulutusala Filosofian maisterin tutkinto
Lääketieteiden ja farmasian koulutusala Lääketieteen lisensiaatin tutkinto
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto
Proviisorin tutkinto
Maatalous-metsätieteellinen koulutusala Elintarviketieteiden maisterin tutkinto
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto
Oikeustieteellinen koulutusala Oikeustieteen maisterin tutkinto
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto
Psykologian koulutusala Psykologian maisterin tutkinto
Teologian koulutusala Teologian maisterin tutkinto
Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Valtiotieteiden maisterin tutkinto

Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 2 lukuvuodessa.  Tähän on 4 poikkeusta:

  • Psykologian maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 2,5 lukuvuodessa.
  • Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 3 lukuvuodessa.
  • Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 5,5 lukuvuodessa. (Yliopisto järjestää koulutuksen siten, ettei koulutukseen kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.)
  • Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä. Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen 6 lukuvuodessa. (Yliopisto järjestää koulutuksen siten, ettei koulutukseen kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.)

Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus antaa opiskelijalle

  • pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvän tuntemuksen ja sivuaineiden perusteiden tuntemuksen taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvän tuntemuksen
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • hyvän viestintä- ja kielitaidon.

Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Suurin osa Helsingin yliopiston opiskelijoista suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon osana koulutusta, joka johtaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Luettelon tällaisista koulutuksista löydät sivulta Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset.

Helsingin yliopistossa on myös koulutuksia, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon. Luettelon tällaisista koulutuksista löydät sivulta Ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset. Huomaa, että voit päästä tällaiseen pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen vain, jos olet jo suorittanut jonkin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon.