neuvonta3_anundi_1150x475.jpg

Opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisteri ylläpitää ja kehittää Oodi-opintohallintojärjestelmää. Opiskelijat pääsevät käyttämään Oodin tietoja WebOodilla. Opintosuoritusotteet sekä läsnä- ja poissaolotodistukset antaa opiskelijaneuvonta. Opiskelijaneuvonnasta saa myös tietoa opiskeluoikeuksista ja lukuvuosi-ilmoittautumisista.

Opintosuoritusotteen tilaaminen

Ohjeet virallisen opintosuoritusotteen tilaamiseen löytyvät Tilaa opintosuoritusote -sivulta. Epävirallisen opintosuoritusotteen voit tilata suoraan WebOodista.

Ohjeet tietojen luovutuksesta kolmansille osapuolille

Opiskelijarekisteriltä voi pyytää varmennuksen opiskelijan tai entisen opiskelijan suorittamista tutkinnoista ottamalla yhteyttä osoitteeseen registrar(at)helsinki.fi. Jotta tiedot voidaan luovuttaa kirjallisena, tulee mukaan liittää opiskelijan tai entisen opiskelijan allekirjoittama suostumus tietojen luovuttamiseen.

Opiskelijatietojärjestelmän henkilötietojen käsittelyä ja tietojen luovuttamista säätelevät henkilötietolaki (523/1999) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Lisätietoa tietojen luovutuksesta